WMO:s generalsekreterare: ”Nätt och jämnt möjligt att nå 1,5-gradersmålet”

De senaste åtta åren är på väg att bli de åtta varmaste hittills, med fortsatt stigande koncentrationer av växthusgaser och ackumulerad värme. Extrema värmeböljor, torka och förödande översvämningar har påverkat miljoner människor och kostat miljarder, enligt WMO:s preliminära rapport om det globala klimatet 2022, Provisional State of the Global Climate in 2022.

I rapporten beskriver WMO (meteorologiska världsorganisationen) att havnivåhöjningen accelererar, glaciärer i Europa smälter och extremväder orsakar förödelse.

Rapporten Provisional State of the Global Climate in 2022 publicerades den 6 november i samband med öppningen av det stora klimatmötet COP27 i Egypten.

Global medeltemperatur jämfört med 1850-1900
Global medeltemperatur 1850 – 2022 i grader Celsius, jämfört med medeltemperatur 1850-1900. I diagrammet presenteras data från en rad källor med olika dataset. Illustration WMO - Provisional State of the Climate 2022 Förstora Bild

Ännu varmare år kommer

WMO:s beräkningarna av den globala medeltemperaturen 2022 baseras på mätningar till och med sista september. Den slutgiltiga versionen av WMO:s rapport om det globala klimatet presenteras i april 2023.

Den globala medeltemperaturen 2022 beräknas enligt WMO bli cirka 1,15 grader Celsius (1,02 – 1,28) över medeltemperaturen 1850-1900, det som brukar kallas förindustriell tid. Till följd av La Niña kommer 2022 troligen att ”bara” bli det femte eller sjätte varmaste året hittills, enligt WMO. Men WMO påpekar att detta inte ändrar på den långsiktiga trenden. Det kommer att bli år som är varmare än hittills, det är bara en fråga om tid, skriver WMO i ett pressmeddelande.

”Nätt och jämnt möjligt att nå 1,5-gradersmålet”

WMO pekar på att medeltemperaturen för åren 2013 - 2022 beräknas bli 1,14 grader (1,02 – 1,27) Celsius över medeltemperaturen 1850-1900.

”Ju större uppvärmningen är, desto värre effekter. Vi har så höga nivåer av koldioxid i atmosfären nu att 1,5-graders-målet I Parisavtalet nätt och jämnt kommer att gå att nå”, säger WMO:s generalsekreterare professor Petteri Taalas, i ett pressmeddelande från WMO.

Arbetet brådskar med att jobba både med utsläppsbegränsningar och anpassningsåtgärder. Kunskap och tekniker för att minska klimatpåverkan och lindra effekterna av klimatförändringen finns redan idag. Samtidigt måste samhället anpassas till de förändringar som inte går att undvika, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.