WMO: Risk att tillfälligt passera 1,5-gradersmålet närmaste fem åren

Idag presenterar meteorologiska världsorganisationen (WMO) en sammanfattning av globala temperaturbedömningar för 2023 – 2027 i ”The Global Annual to Decadal Climate Update”. Enligt WMO:s rapport är det 66 procents sannolikhet för att den årliga temperaturen tillfälligt kommer att vara 1,5°C varmare än förindustriell tid, åtminstone någon gång under de närmaste fem åren.

Gustav Strandberg, klimatforskare och forskningsledare vid SMHI, summerar WMO:s budskap i rapporten:

Gustav Strandberg, doktor i atmosfärsvetenskap och forskare på Rossby Centre, SMHI

– El Niño ger den globala uppvärmningen en extra skjuts, vilket ökar sannolikheten för rekordtemperaturer. Att vi inom de närmaste åren får en längre sammanhängande period som i medeltal ligger över +1,5°C är däremot inte troligt, enligt WMO, säger han.

”Vi måste vara beredda”

I rapporten beskriver WMO att det typiska är att El Niño bidrar till ökad global temperatur året efter den bildas, det skulle i detta fall betyda 2024. 

Den globala årliga medeltemperaturen för varje enskilt år mellan 2023 och 2027 beräknas enligt WMO:s sammanfattning vara mellan 1,1°C och 1,8°C högre än genomsnittet 1850-1900 (den period som används som jämförelse, innan utsläpp av växthusgaser fanns från mänskliga och industriella aktiviteter).

I ett pressmeddelande från WMO säger WMO:s generalsekreterare professor Petteri Taalas:

”Rapporten säger inte att vi permanent kommer att ha en temperaturökning som överstiger de 1,5 grader Celsius som lagts fast i Parisavtalet. WMO larmar ändå om att vi tillfälligt kommer att spräcka 1,5-gradersnivån, med ökande frekvens.”

Professor Taalas säger också:

“El Niño väntas utvecklas de närmaste månaderna. Detta i kombination med mänskligt orsakad klimatförändring kommer pressa upp den globala temperaturen. Det kommer att ge långtgående konsekvenser för hälsa, livsmedelssäkerhet, vattentillgång och miljö. Vi måste vara förberedda.”

Viktiga diskussioner på kommande kongress

WMO:s sammanfattning ”The Global Annual to Decadal Climate Update” presenteras inför WMO:s kongress som startar den 22 maj.

Under den kommande kongressen kommer WMO att diskutera bland annat hur väder- och klimattjänster kan stärkas för att bidra till klimatanpassning. Även initiativet ”Early Warnings for All” (motsvarande “vädervarningar för alla”) för att skydda människor från extremväder kommer att diskuteras, liksom ny infrastruktur för att övervaka utsläpp av växthusgaser.

SMHI är Sveriges representant i WMO. Mer information kommer här på smhi.se om kongressen, håll utkik!