WMO rapporterar om en fortsatt snabb klimatförändring

Åren 2015 – 2022 var de åtta varmaste sedan mätningar startade, trots en kylande effekt av La Niña de senaste tre åren. Det skriver WMO i sin rapport om klimatet i världen 2022, State of the Global Climate 2022. Den globala medeltemperaturen 2022 var 1,15 (1,02 - 1,28) °C högre än 1850 – 1900, det som brukar benämnas förindustriell tid. ”Rapporten visar att den globala uppvärmningen fortsätter i snabb takt och att detta har stora konsekvenser för många människor över hela världen”, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

Klimatförändringen syns på land, i havet och i atmosfären. Det som främst driver uppvärmningen är växthusgaser - koncentrationerna av koldioxid, metan och lustgas var rekordhöga 2021, det senaste året som WMO har sammanställt. Data från enskilda platser 2022 visar en fortsatt ökande nivå av dessa tre växthusgaser.

Långvariga effekter av utsläpp

Fortsatt stora utsläpp av växthusgaser ger fortsatt ökning av halterna i atmosfären. Effekterna kommer att vara kvar under mycket lång tid, betonar Erik Kjellström.
Global medeltemperatur jämfört med 1850-1900
Global medeltemperatur jämfört med genomsnitt 1850 – 1900. WMO presenterar sammanställningar av observationer och återanalyser från olika institut. Illustration WMO, State of the Global Climate 2022 Förstora Bild

Mänskligt lidande och stora kostnader

”Medan utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och klimatet fortsätter att förändras, fortsätter människor över hela världen att vara allvarligt påverkade av extremt väder och klimat. Under 2022 var det till exempel torka i Östafrika, rekordstor nederbörd i Pakistan och rekord-värmeböljor i Kina och Europa. Detta påverkade tiotals miljoner människor, bidrog till osäker livsmedelsförsörjning, ökade flyktingströmmar och kostade miljarder dollar i förlust och skada”, säger WMO:s generalsekreterare Professor Petteri Taalas i ett pressmeddelande från WMO.

Prognoser pekar på El Niño

Erik Kjellström
Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI

WMO beskriver att åren 2015-2022 varit varma, trots att det rått La Niña de tre senaste åren. Erik Kjellström förklarar:

Både La Niña och El Niño är fenomen som påverkar temperaturen i stora områden av främst Stilla Havet. Eftersom det är så stora områden som blir antingen  kallare (La Niña) eller varmare (El Niño) syns detta också i det globala medelvärdet. Och eftersom planeten håller på att bli allt varmare är La Niña-år nu varmare än vad El Niño-år var under tidigare decennier. 

I samband med El Niño brukar det alltså bli varmare.

De La Niña-förhållanden som rått under lång tid har succesivt försvagats sedan december i fjol. Nu är vi i en mer neutral situation med prognoser som pekar på att vi kommer gå mot El Niño-förhållanden senare under året . Detta pekar tydligt på  att 2023 som helhet blir ett ännu varmare år än 2022.

Nyckelindikatorer för klimatförändring

WMO:s rapport om klimatet i världen 2022 (State of the Global Climate 2022) fokuserar på ett antal nyckelindikatorer för klimatet; växthusgaser, temperaturer, havsnivåhöjning, värme och försurning i havet, havsis och glaciärer. Rapporten belyser också effekterna av klimatförändringen och extremväder:

• Torka, översvämningar och värmeböljor påverkar stora delar av världen och kostnaderna stiger

• Globala medeltemperaturer under de senaste 8 åren har varit de högsta sedan mätningarna började

• Havsnivån och havets värmeinnehåll är på rekordnivåer – och denna trend kommer att fortsätta i många århundraden

• Antarktis havsis hade den minsta utbredningen sedan satellitmätningarnas början.

• Europa slår rekord för glaciärsmältning

En minskad utbredning av glaciärer betyder bland annat att vattenmagasin i bergstrakter går förlorade.

I dag är många människor beroende av vatten från glaciärer och om de försvinner så kan det leda till problem för dricksvattenförsörjning, jordbruk och industrier. Under perioden då glaciärerna smälter och krymper kan också stora vattenmängder, som till exempel smältvattensjöar, orsaka skador nedströms särskilt om vattnet släpps iväg under kort tid, förklarar Erik Kjellström.

Behövs kraftigare utsläppsminskning

WMO:s klimatrapport släpps inför Earth Day 2023. Rapportens nyckelresultat återspeglar budskapet från FN:s generalsekreterare António Guterres för Earth Day.

"Vi har verktygen, kunskapen och lösningarna. Men vi måste höja tempot. Vi behöver påskyndade klimatåtgärder med snabbare och kraftigare utsläppsminskningar för att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader Celsius. Vi behöver också mycket kraftigt ökade investeringar i klimatanpassningsåtgärder för att stärka motståndskraften, särskilt för de mest utsatta länderna och samhällena som har gjort minst för att orsaka krisen”, sade Guterres, enligt ett pressmeddelande från WMO.

I ett varmare klimat med mer extrema väderhändelser blir det allt viktigare med varningssystem, så att människor och samhällen kan förbereda sig inför översvämningar och liknande.

Kontinuerliga observationer och att följa olika klimatindikatorer är viktiga grundstenar för att minska samhällets sårbarhet. Här har SMHI tillsammans med andra aktörer runt om i världen en viktig roll för att samla data, göra prognoser, beräkningar och ta fram beslutsunderlag. Det är också viktigt att det internationella samarbetet kring uppbyggnaden av varningssystem fortsätter, säger Erik Kjellström.