WMO: dåliga nyheter för planeten – växthusgaser nådde nya toppnivåer 2021

En rapport som WMO (meteorologiska världsorganisationen) publicerar idag visar att nivåerna av växthusgaser i atmosfären nådde nya rekordnivåer 2021. Det handlar om koldioxid, metan och kväveoxid.

Ökningen av koldioxid från 2020 till 2021 var enligt WMO:s rapport Greenhouse Gas Bulletin större än den årliga ökningen det senaste decenniet. Mätningar från WMO:s globala nätverk av mätstationer visar att nivåerna fortsätter att öka under 2022, över hela jorden.

År 2021 var koncentrationen av koldioxid 415,7 ppm (parts per million), vilket motsvarar 149 procent jämfört med nivån under förindustriell tid.

Koldioxid - diagram ur Greenhouse Gas Bulletin
Diagrammet visar koncentrationen av koldioxid i atmosfären mätt i ppm – parts per million, 1985 – 2021. Illustration Ur WMO Greenhouse Gas Bulletin. Källa: JMA
Världen är fortfarande på fel spår för att åtminstone nå minimimålet i Parisavtalet, att hålla temperaturökningen under 2 grader, konstaterar Torben Königk, klimatforskare vid SMHI.

I ett pressmeddelande från WMO kommenterar WMO:s generalsekreterare professor Petteri Taalas rapporten:

”WMO:s Greenhouse Gas Bulletin understryker, än en gång, den enorma utmaningen – och nödvändigheten – att brådskande minska utsläppen av växthusgaser för att hindra att den globala temperaturen stiger ännu mer i framtiden”.

I rapporten Greenhouse Gas Bulletin rapporteras om den största ökningen från ett år till ett annat när det gäller metan, detta sedan mätningarna började för nära 40 år sedan. Enligt WMO är det inte klarlagt varför metan-koncentrationen ökat så mycket, men organisationen menar att det tycks vara ett resultat av både biologiska och mänskligt påverkade processer.