WMO: COP26 måste bli en vändpunkt för klimatet

Världsmeteorologiorganisationen WMO har idag presenterat den preliminära versionen av rapporten State of the Global Climate 2021. WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas säger i ett pressmeddelande att med nuvarande ökning av växthusgaser i atmosfären kommer vi att få en temperaturökning i slutet av seklet som långt överstiger målen i Paris-avtalet. Han menar att COP26 är en avgörande möjlighet att få världen tillbaka på spåret mot målet om 1,5 till 2 graders temperaturökning.

– WMO:s rapport kommer lägligt inför COP-mötet och inskärper allvaret genom att visa hur den globala uppvärmningen fortsätter till följd av fortsatt ökande halter av växthusgaser i atmosfären, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI, och fortsätter:

– Data i rapporten visar också att 2021 ser ut att hamna bland de allra varmaste åren trots att det varit ett så kallat La Niña-år vilket normalt har lägre global medeltemperatur. Jag noterar att La Nina-året 2021 är väsentligt varmare än 1998 och 2002 vilka båda var El Nino-år med högre temperaturer än i medeltal.

Den långsiktiga trenden är tydlig – nu krävs vändpunkt

De senaste sju åren är på väg att bli de varmaste någonsin, enligt WMO:s preliminära rapport om det globala klimatet 2021 (provisional WMO State of the Global Climate 2021).  Slutsatsen baseras på data från de första nio månaderna 2021. En tillfällig ”La Niña” tidigare i år har verkat tillfälligt nedkylande och betyder att 2021 "bara" kommer att vara det femte till sjunde varmaste någonsin. Trots detta är det otvetydigt att den långsiktiga trenden är att den globala temperaturen stiger.

Global medeltemp - WMO provisional state of the global climate 2021
Global medeltemperatur - årliga avvikelser från förindustriella nivåer (1890-1900) för sex globala temperatur-data-set. Förstora Bild

Den globala havsnivåhöjningen har enligt WMO accelererat sedan 2013, till en ny högsta-notering 2021. Havstemperaturen fortsätter stiga och försurningen av haven fortsätter.

”Vetenskapen är tydlig. Nu måste världens ledare vara handlingskraftiga. Dörren är öppen och lösningarna finns där. COP26 måste bli en vändpunkt. Vi måste agera nu – ambitiöst och solidariskt – för att säkra vår framtid och rädda mänskligheten”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres,  i en video från WMO.

Extrema händelser har blivit det nya normala

WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas kommenterar rapporten i WMO:s pressmeddelande:

”Det regnade snarare än snöade på Grönlandsisen, kanadensiska glaciärer smälte snabbt, en värmebölja i Kanada och delar av USA pressade upp temperaturen till nära 50 grader Celsius i British Columbia. I Death Valley i Kalifornien, nådde temperaturen 54,4 grader Celsius under en av många värmeböljor i sydvästra USA. Även i delar av Medelhavsområdet var det rekordhöga temperaturer. Den ovanliga värmen följdes ofta av bränder.”

Taalas säger vidare i pressmeddelandet:

”Extrema händelser har blivit det nya normala. Det finns vetenskapliga bevis att vissa av dessa händelser tydligt kan kopplas till människans påverkan på klimatförändringen.”

”Med nuvarande ökning av växthusgaser i atmosfären kommer vi att få en temperaturökning i slutet av seklet som långt överstiger målen i Paris-avtalet. COP26 är en avgörande möjlighet att få oss tillbaka på spåret mot målet om 1,5 till 2 graders temperaturökning jämfört med förindustriella nivåer.”

Rapporten viktigt underlag för förhandlingar vid COP26

WMO:s rapport baseras på information från en rad nationella institut och vetenskapliga experter. Rapporten tydliggör effekter som rör livsmedelsförsörjning, migration, skador på ekosystem och svårigheter att nå de globala hållbarhetsmålen.

Den preliminära State of the Climate 2021 lanseras i samband med starten av FN:s klimatförhandlingar COP26 i Glasgow. Rapporten ger en bild av klimatindikatorer som koncentrationen av växthusgaser, temperaturer, extremväder, havsnivå, havstemperaturer och försurning av haven, smältande glaciärer och inlandsis, liksom socio-ekonomiska effekter.

Rapporten blir ett underlag för förhandlingar och kommer lyftas i den vetenskapliga paviljong som WMO har i Glasgow tillsammans med FN:s klimatpanel IPCC och Met Office (Storbritanniens meteorologiska institut).