WMO: År 2023 slås klimatrekord som får stora konsekvenser

Idag publicerar världsmeteorologiska organisationen WMO sin preliminära rapport om det globala klimatet 2023. Rapporten berättar om ett år som inneburit krossade klimatrekord och extremt väder.

WMO:s rapport Provisional State of the Global Climate presenteras i samband med att FN:s stora klimatmöte COP28 startar i Förenade Arabemiraten, Dubai. År 2023 har inneburit krossade klimatrekord, åtföljt av extremt väder som lett till förödelse och förtvivlan, enligt WMO.

Huvudbudskapen i rapporten är att:

  • 2023 kommer att bli det varmaste året sedan mätningarna började
  • Nivåerna av växthusgaser (främst koldioxid, metan och lustgas) i atmosfären fortsätter att öka
  • Det är rekordhöga temperaturer i havet och rekordstor havsnivåhöjning
  • Havsisens utbredning i Antarktis är rekordlåg
  • Extremt väder orsakar död och förödelse

Rapporten från WMO baseras på fakta från nationella meteorologiska och hydrologiska institut, regionala klimatcentra, FN-partners och ledande klimatforskare. Temperatursiffrorna är en sammanvägning av sex ledande internationella dataset.

Pressmeddelande om rapporten Provisional State of the Global Climate 2023, på WMO:s webbplats

År 2023 varmare än både 2016 och 2020

Data fram till slutet av oktober visar att 2023 var cirka 1,40 grader Celsius (med en osäkerhetsmarginal på ±0,12°C) varmare än den förindustriella referensperioden 1850-1900. Skillnaden mellan 2023 och 2016 och 2020 – som tidigare rankades som de varmaste åren – är enligt WMO tillräcklig för att de två sista månaderna 2023 mycket osannolikt kommer att påverka rankningen.

Global medeltemperatur - avvikelse jämfört med genomsnitt 1850-1900
Global medeltemperatur, avvikelse i grader Celsius jämfört med genomsnitt 1850-1900. Illustration WMO

El Niño bidrar till höga temperaturer globalt

De senaste nio åren, 2015 till 2023, var de varmaste sedan mätningarna började. En värmande El Niño, som uppstod under våren 2023 på norra halvklotet och utvecklades snabbt under sommaren, kommer sannolikt att ytterligare underblåsa värmen 2024. El Niño har nämligen vanligtvis störst inverkan på globala temperaturer efter att den nått sin topp.

”Vi måste agera nu”

I ett pressmeddelande från WMO den 30 november säger organisationens generalsekreterare professor Petteri Taalas bland annat:

"Det här är mer än bara statistik. Vi riskerar att förlora kapplöpningen för att rädda våra glaciärer och tygla havsnivåhöjningen. Vi kan inte återvända till 1900-talets klimat, men vi måste agera nu för att begränsa riskerna med ett allt mer ogästvänligt klimat under detta och de kommande århundradena”.

Effekterna av klimatförändringen och behovet av klimatanpassning ökar

Ständigt återkommande rekordhöga temperaturer är en förväntad effekt av ökade halter av växthusgaser i atmosfären, som under 2023 förstärkts av den rådande El Niño. Så länge det finns mänskliga utsläpp av växthusgaser så kommer den utvecklingen att fortsätta. Det betyder att effekterna av klimatförändringen och behovet av klimatanpassning fortsätter att öka, också i Sverige, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI och ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

WMO:s slutliga rapport om det globala klimatet 2023 kommer att publiceras under första halvåret 2024.