Visualisering av damm- och sjöregister

Nu finns en ny webbtjänst som presenterar innehållet i SMHIs damm- och sjöregister. När användaren väljer objekt i en interaktiv karta hämtas och presenteras information från damm- respektive sjöregistret. För vissa sjöar finns även djupkartor tillgängliga för nedladdning. Sjöar och dammar lagrar och reglerar vattenflöden genom landskapet och har stor betydelse för arbete med både vattenmiljön och krisberedskap.

Sjöar och dammar har stor hydrologisk betydelse eftersom de lagrar och reglerar vattenflöden genom landskapet. Uppgifter om sjöar och dammar är därför viktiga för arbete med både vattenmiljö och krisberedskap. SMHI har upprättat nationella register för lagring av uppgifter om sjöar och dammar, och dessa register är sammankopplade med Svenskt Vattenarkiv (SVAR). Sammankopplingen medför att uppgifter om sjöar och dammar knyts till det hydrologiska nätverket, det vill säga vattnets flödesvägar genom landskapet.


Allmänheten har tillgång till sjöregistret och dammregistret på två sätt. Antingen kan man ladda ner registren till sin egen dator från webbsidan med SVAR-produkter, eller så kan man använda webbapplikationen Damm- och sjöregister i Vattenwebb för att se uppgifter om sjöar och dammar i en interaktiv karta.

Damm- och sjöregistret