Viktig information till media inför IPCC:s syntesrapport

Nu finns information till media inför FN:s klimatpanel IPCC:s lansering av syntesrapporten som är planerad till den 20 mars. Viktig att notera är att journalister som vill ha tillgång till information på embargo måste registrera sig via IPCC:s webbplats, senast den 14 mars.

Enligt informationen på IPCC:s webbplats planerar klimatpanelen för en presskonferens den 20 mars, kl. 14.00 CET.

Information om registrering för media, på IPCC:s webbplats

Pressträff på svenska

SMHI, som är nationell kontaktpunkt för IPCC, planerar för en pressträff på svenska senare på eftermiddagen den 20 mars. Mer information kommer!

Är du journalist och har frågor om IPCC och lanseringen av syntesrapporten, kontakta Nina Brundin, kommunikatör SMHI, med särskilt ansvar för kommunikation kopplat till SMHIs roll som nationell kontaktpunkt för IPCC. Nina Brundin når du på tel. 011-495 8251. Vill du mejla, använd fornamn.efternamn@smhi.se.

Omfattande utvärdering av vetenskaplig information

Syftet med syntesrapporten är att ge beslutsfattare i världen viktigt kunskapsunderlag för att förstå klimatförändringen, dess effekter och risker samt möjligheter att möta den. Syntesrapporten blir den hittills mest omfattande utvärderingen av vetenskaplig information gällande klimatförändringen. I syntesrapporten kombineras resultaten från de rapporter och specialrapporter som klimatpanelen sammanställt under den senaste utvärderingscykeln (AR6), till en övergripande helhetsbild.

Beslutsmöte för att enas om formuleringar

Inför lanseringen av syntesrapporten har IPCC ett beslutsmöte. Vid mötet ska en sammanfattning av rapporten färdigställas, Summary for Policymakers. Hela den underliggande rapporten ska också antas.