Vattnets värde i fokus – SMHI medarrangör för seminarium på Världsvattendagen

Hur värdesätter vi vattnet och hur ska vi prioritera när vattnet inte räcker till allt som vi är vana vid? Välkommen till ett webbsänt seminarium på temat ”Att värdesätta vatten” den 22 mars. SMHI, SIWI Swedish Water House, Svenskt vatten och Svenska kyrkan bjuder in till ett fullspäckat seminarium då några av Sveriges ledande experter tar sig an frågan ur olika perspektiv.

Kajak och paddel sett från nivån av vattenytan.
Vårt vatten används till mycket, bland annat för rekreation och friluftsaktiviteter. Förstora Bild

I Sverige har vi länge tagit vattnet för givet: vattnet i bäckar, i sjöar, i kranen. Långa perioder av torka med allvarliga följder har känts främmande. Sommaren 2018 blev en ögonöppnare för många. Med ett klimat i förändring väntas både skyfall – med risk för översvämningar – och perioder av torka bli allt vanligare. Även i Sverige. Det är förändringar som redan pågår och samhället måste ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa att vattnet används hållbart och klimatsmart – nu och i framtiden.

Olika perspektiv på vattnets värde

Världsvattendagen den 22 mars instiftades av FN 1993 för att uppmärksamma sötvattnets betydelse. Under det webbsända seminariet diskuteras vattnets värde ur ett ekonomiskt, socialt, miljömässigt och filosofiskt perspektiv. Potentiella konflikter mellan dessa värden uppmärksammas, liksom hur Sveriges framtida vattensituation ser ut. Vem äger vattnet? Hur värderar du ditt dricksvatten? Vilket värde har vatten för samhälle och industrier? Hur värderar man vatten som behövs i ett ekosystem? Vem ska ha företräde – den som betalar mest? Vem har befogenheter att bestämma om vattnet?

Människan påverkar både direkt och indirekt

– Som expertmyndighet ansvarar SMHI för att beskriva de hydrologiska förhållandena i Sverige, det vill säga hur tillgången på sötvatten varierar i tid och rum. Men de senaste decennierna har även andra aspekter av vatten kommit i fokus, framför allt människans påverkan på både vattentillgång och vattenkvalitet, direkt och indirekt, säger Niclas Hjerdt, hydrolog vid SMHI.

Direkt påverkan inkluderar till exempel vattenuttag, regleringar och utsläpp, medan indirekt påverkan inkluderar klimatförändringar. Människans påverkan på vattenresurserna blir allt tydligare och går idag inte att utelämna när man ska beskriva de hydrologiska förhållandena.

Mer kunskap behövs för välgrundade beslut

– På Världsvattendagen vill vi bland annat passa på att lyfta hur vi som myndighet bidrar till långsiktigt hållbara vattenresurser och hur vi stöttar samhället med olika beslutsunderlag kring vatten. För att beslutsfattare och privatpersoner ska kunna ta välgrundade beslut, behövs mer kunskap och fakta om både vattentillgång och vattenvändning. Därför samlar vi ett antal experter vid seminariet, säger Niclas Hjerdt.

Tre timmar med vattnet i fokus

Med start klockan 09:00 blir det tre välfyllda timmar med vatten i fokus. Seminariet består av tre delar: Värden & Värderingar, Konflikter & Avvägningar samt Ansvar & Lösningar.

Talare under dagen från SMHI är Håkan Wirtén, generaldirektör och Anna Eklund, hydrolog. Även Sten Bergström, professor emeritus, författare och tidigare forskningschef på SMHI deltar. Dessutom inledningstalar miljö- och klimatminister Per Bolund och medverkar gör även Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm, näringsdepartementets Ulla Sandborgh, ärkebiskop emeritus KG Hammar och Göteborgs Universitets Åsa Kasimir – med flera.