Vårfloden har startat i Norrbottens inland

Varning för höga flöden är utfärdad för Norrbottens läns inland i mindre vattendrag. Snösmältningen fortsätter och längre fram finns risk för en kraftig vårflod eftersom det på många håll finns mycket snö kvar, framförallt i fjälltrakterna. 

Under helgen har vattenflöden i mindre vattendrag ökat på grund av värmen som satt igång snösmältningen.

Temperaturen kommer under veckan, onsdag till fredag, bli något kyligare och till helgen blir det återigen varmare. Till helgen beräknas snönsmältning bli mer intensiv i stora delar av fjällkedjan. Även vattenflödet i de stora älvarna förväntas att stiga.

– Det finns mycket snö kvar främst i fjälltrakterna och det finns risk för att vårfloden blir kraftig. Vi följer läget och uppdaterar våra varningar regelbundet, säger Göran Lindström, Vakthavande hydrolog.

Karta som visar snöns vatteninnehåll i mm 2020-05-25
Till vänster snöns vatteninnehåll i mm 2020-05-25, det vill säga hur många millimeter vatten snön motsvarar i smält form. Till höger snöns vatteninnehåll 2020-05-25 i procent av normalt för denna tid på säsongen. Observera att vatteninnehållet jämförs med det normala vatteninnehållet i mitten av maj, när mycket av snön brukar ha smält.

Följ utvecklingen

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Se hur läget är i just ditt område via SMHI Vattenwebb

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.

  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.

  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken