Vårfloden startar i norr

Hittills har vårfloden varit lugn. Nu tar snösmältningen fart i stora delar av norra Norrland, men de närmaste dagarna beräknas flödena inte bli höga. Längre fram finns risk för en kraftig vårflod eftersom det på många håll finns mer snö än normalt. 

Den närmaste perioden väntas varmare väder komma in över landet med plusgrader ända upp i norr. Det gör att snösmältningen tar fart i stora delar av norra Norrland. 

Eftersom den senaste tiden varit kylig finns det nu mer snö kvar än normalt för årstiden, på en del håll mer än tre gånger så mycket som normalt vid den här tiden på säsongen. Snösmältningen gör att flödena ökar i vattendragen.

– De närmaste dagarna beräknas inte flödena bli höga, men längre fram finns risk för en kraftig vårflod eftersom det finns mycket snö kvar. Vi följer läget och om vi ser att höga flöden väntas utfärdas varningar, säger Ola Pettersson, Vakthavande hydrolog.
 

Karta som visar snöns vatteninnehåll 20 maj 2020
Till vänster snöns vatteninnehåll i mm 2020-05-20, det vill säga hur många millimeter vatten snön motsvarar i smält form. Till höger snöns vatteninnehåll 2020-05-20 i procent av normalt för denna tid på säsongen. Observera att vatteninnehållet jämförs med det normala vatteninnehållet i mitten av maj, när mycket av snön brukar ha smält.

Lugn vårflod hittills

I Norrland, förutom i fjällen, började vattenflödena att stiga under en mildare period i april för att stanna av när vädret blev kyligare i slutet av april. I stora delar av södra Norrlands skogsland och i hela kustlandet upp till Råneälv har snön smält av i långsam takt. Hittills har vårfloden varit lugn. De senaste dagarna har flödena börjat öka i de delar av östra Norrland där det fortfarande ligger snö. 

Följ utvecklingen

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Se hur läget är i just ditt område via SMHI Vattenwebb

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.

  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.

  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken