Vårfloden pågår

Flera varningar för höga flöden är utfärdade för både små och stora vattendrag i Norra Sverige. På många håll har flödet börjat minska i vattendragen, men snösmältningen fortsätter och längre fram finns fortfarande risk att flödena ökar igen, eftersom det på många håll finns mycket snö kvar, framförallt i fjälltrakterna.  

Snösmältningen pågår för fullt i de nordligaste delarna av landet. SMHI har utfärdat varningar för mycket höga flöden (klass 2) i främst små vattendrag i ett område i fjälltrakterna och i Norrbottens läns inland. Varningar för höga flöden (klass 1) är utfärdade för små och medelstora vattendrag längs med hela svenska fjällen, men även för ett antal större vattendrag i Norrbottens och Jämtlands län. Men förhållandena de sista veckorna har ändå varit gynnsamma och flödena har inte nått upp till klass 2-nivå i de stora älvarna. 

– På en del håll har flödena återigen ökat efter en tillfällig minskning, så man kan ännu inte säga att faran är över. Det finns fortfarande mycket snö kvar i fjälltrakterna och vi räknar med ytterligare flödesökningar i de fjällnära och stora vattendragen, säger Gustav Carlsson, Vakthavande hydrolog. 

Kukkulankoski
Vattenflödet vid Kukkolankoski i Torneälven 1911- 2020. Tjock svart linje visar vattenflödet rekordåret 1968, tunn svart linje visar vårfloden 2018 och prickad linje visar vattenflödet 2020 till och med 4 juni.

Väderutvecklingen de kommande veckorna är avgörande hur flöden kommer att utveckla sig längre fram. Om det är varmt på dagarna men svalt på nätterna smälter snön inte lika fort som då det är milda temperaturer hela dygnet i samband med nederbörd till exempel.

Snö
Snöns vatteninnehåll i mm 2020-06-05, det vill säga hur många millimeter vatten snön motsvarar i smält form.

Följ utvecklingen

SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Se hur läget är i just ditt område via SMHI Vattenwebb

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.

  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.

  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken