Vårfloden fortsätter i Norrland

Snösmältningen pågår och det är varning för mycket höga flöden, klass 2, i Indalsälven uppströms Storsjön och i delar av Torneälven med biflödena Muonioälven och Lainioälven.

Höga flöden på klass 1-nivå råder i små och medelstora vattendrag i de norra fjälltrakterna samt i ett stort antal stora vattendrag.

Mycket höga flöden i Indalsälven

Snösmältning i kombination med helgens regn har lett till att flödet i Indalsälven ökat och SMHI har utfärdat klass 2 varning för området uppströms Storsjön.

– Vid SMHIs vattenföringsstation Östra Norn, uppströms Åre och Duved, har flödet kulminerat och börjat sjunka, säger Marc Girons, Vakthavande hydrolog på SMHI. Det är det näst högsta flödet som uppmätts sedan stationen startade 1941 men det är inte lika högt som under vårfloden 1995, då var flödet 721 m3/s, fortsätter Marc.

ÖNorn
Vattenflödet vid SMHIs mätstation Östra Norn i Indalsälven uppströms Åre och Duved. Heldragen svart linje är för år 2020 och streckad svart linje för 1995.

Det finns fortfarande mycket snö kvar i fjälltrakten. Väderutvecklingen är avgörande för hur flödena kommer att utveckla sig. Om det är varmt på dagarna men svalt på nätterna smälter snön inte lika fort som då det är milda temperaturer hela dygnet i samband med nederbörd till exempel.

Snö
Snöns vatteninnehåll i mm 2020-06-10, det vill säga hur många millimeter vatten snön motsvarar i smält form.

Följ utvecklingen

SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Se hur läget är i just ditt område via SMHI Vattenwebb

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.

  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.

  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken