Vårflöden i Norrbottens kustland

Det har varit en lugn snösmältning i stora delar av landet. Det första området där flödena nått upp i varningsnivå är i Norrbottens kustland.

–Det har varit en lugn snösmältning i stora delar av landet. I Götaland och Svealand är det nu barmark på nästan alla håll. I södra Norrland är stora delar av kustlandet och inlandet snöfria, på sina håll återstår endast lite snö, berättar Gustav Carlsson, vakthavande hydrolog på SMHI.

De senaste dygnens nederbörd och höga temperaturer har gjort att flödena ökat i vattendragen i norra Norrlands kustland. 

–I norra Norrlands kustland och inland har snösmältningen pågått ett tag. Det är först nu med nederbörden som flödena i vattendragen når normala vårflodsnivåer. Just nu har vi en klass 1-varning för höga flöden i små vattendrag i Norrbotten, säger Gustav Carlsson.

Klass1-varning innebär höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vartannat år. I norra delarna av Sverige är detta en normal vårflod. De höga flödena kan medföra mindre översvämningsproblem. Följ hur flödesläget utvecklas på SMHIs varningshemsida.