Vårfloden har kulminerat

Vårfloden har inneburit höga flöden och SMHI har haft varningar utfärdade i många vattendrag i norra Sverige. Nu är vattenflödena minskande på de allra flesta håll men det finns fortfarande en del snö kvar i fjällen.

De senaste veckorna har flödena varit höga i många vattendrag i norra Sverige, men har nu kulminerat i de allra flesta vattendragen. I de övre delarna av Vindelälven har flöden med en återkomsttid på över 10 år uppmätts.

Vid Ammarnäs är årets flöden de högsta som uppmätts sedan 2010 och vid Sorsele är det de högsta flödena som förekommit sedan 2018. De högsta flödena som någonsin uppmätts i detta område är från vårfloden 1995.

På ett brofäste har vattennivån från vårfloden 1995 markerats, årets vårflod är inte lika hög.
Årets vattennivå jämfört med en vattennivåmarkering från vårfloden 1995. Bron över Vindelälven i Kraddsele. Foto Emil Söderström, SMHI. Förstora Bild
Topplista, de högsta uppmätta flödena vid Gauträsk i övre Vindelälven.
År Uppmätt flöde
1995 632 m3/s
2005 630 m3/s
2010 540 m3/s
2022 487 m3/s
En väg har översvämmats i Ammarnäs och vägskyltarna står i vattensamlingen.
Översvämning vid Ammarnäs, 2 juni 2022. Foto Emil Söderström, SMHI. Förstora Bild

Varför blev flödena höga?

Denna vinter har snötäcket varit större än normalt i delar av fjällen, främst i de övre delarna av Umeälven och Vindelälven. Varmare väder i slutet av maj satte fart på snösmältningen och det föll också regn, framförallt den 31 maj och 1 juni. Kombinationen av snösmältning och regn gjorde att vattenflödena steg snabbt.

Utvecklingen framåt

Det finns snö kvar i fjällen och den närmaste veckan väntas mer regn i landet. SMHIs hydrologiska prognos och varningstjänst utfärdar varningar om prognosen ger flöden över gul varningsnivå. Håll dig uppdaterad på SMHIs varningssida.