Vårfloden fortsätter i fjällen

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lite lugnare än det varit de senaste veckorna. Det finns dock mycket snö kvar och vattenflödena kommer att öka i många vattendrag, främst i fjälltrakterna.

SMHI har fortfarande varningar utfärdade för höga flöden i många vattendrag i norra Sverige, men läget är lugnare nu än det varit den senaste tiden.

– Vi har haft mycket höga flöden i Indalsälven och Torneälven med biflöden, men i dessa områden kommer flödena nu sjunka, säger Phil Graham, Vakthavande hydrolog. 

Flödena ökar med temperaturen

Det finns fortfarande mycket snö kvar i delar av fjällen och det väntas höga temperaturer i området de närmaste dagarna. Det gör att flödena kommer börja öka igen i fjälltrakterna i norra Jämtlands län, Västerbottens län och södra Norrbottens län. Även i Vindelälven beräknas vattenflödena öka ytterligare.

Karta över norra Sverige som visar hur mkt vatten snön som finns i fjällen innehåller
Snöns vatteninnehåll i mm 2020-06-12, det vill säga hur många millimeter vatten snön motsvarar i smält form.

Följ utvecklingen

SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Se hur läget är i just ditt område via SMHI Vattenwebb

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.

  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.

  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken