Vårflod med höga flöden i fjällen

Snösmältning i samband med regn har lett till att vattenflödena i bäckar och mindre vattendrag ökar i fjällområdet i Norrbottens län. SMHI varnar nu för höga flöden.

De senaste dagarna har varit varma och det har lett till att snösmältningen satt fart i fjälltrakten. Det i kombination med regn gör att vattenflödena nu ökar i Norrbottens läns fjällområde.

Vi har nu utfärdat en gul varning för höga flöden i fjällen i Norrbottens län för ett område som sträcker sig mellan Piteälven och norr om Torneträsk.

Karta som visar aktuellt varningsområde i fjälltrakten i norra Sverige
Den aktuella varningen för höga flöden gäller för bäckar och mindre vattendrag i delar av fjällområdet i Norrbottens län. Området avser fjällen som hör till de övre delarna av Luleälven, Kalixälven och Torneälven. Illustration SMHI

– Varningen gäller för bäckar och mindre vattendrag och enligt SMHIs hydrologiska prognos ser flödena ut att öka fram till slutet av veckan, berättar Ola Pettersson, vakthavande hydrolog vid SMHI.

En gul varning innebär flöden som uppstår i genomsnitt vart 5e till 25e år.

Aktuella varningar från SMHI (uppdateras kontinuerligt).

Läget kan förändras

Väderutvecklingen påverkar avsmältningen och därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste varningarna på smhi.se eller i SMHIs app då läget snabbt kan förändras.

 Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken.