Vårflod i norr och sjunkande vattenflöden i södra Sverige

Den senaste tiden har temperaturen varit hög och vårfloden har kommit igång i stora delar av norra Sverige med höga flöden i en del områden. Samtidigt har det fallit lite nederbörd, vilket har lett till att vattenflödena i södra Sverige har sjunkit snabbt.

Vårflod vattenkraftverk

Den senaste tidens varma väder har lett till en snabb snösmältning i delar av Norrland och norra Svealand. På många håll är vårfloden lugn, men i små vattendrag i delar av Jämtlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län är flödena höga. Flödena i de områdena beräknas kulminera under torsdagen eller fredagen.

– Snö finns kvar i stora delar av Norrland och nordvästra Svealand, men på de flesta håll är snömängderna mindre än normalt, säger Sara-Sofia Asp, vakthavande hydrolog på SMHI.

Lite nederbörd

Under april har lite nederbörd fallit över landet. Det har gjort att vattenflödena i södra Sverige har sjunkit snabbt. Flödena är dock fortfarande betydligt högre än under den torra sommaren förra året. Hur vattenflödena blir denna sommar beror på väderutvecklingen och det är det för tidigt att säga något om i dagsläget.
Följ utvecklingen i .

Det nederbördsfattiga vädret har också medfört att skogsbrandrisken är hög samtidigt som det finns risk för gräsbrand i torrt fjolårsgräs.
Följ brandriskutvecklingen på