Var med och granska IPCC:s rapport om klimatförändringen

I april 2021 ska FN:s klimatpanel IPCC färdigställa den första av tre huvudrapporter, ”Den naturvetenskapliga grunden om klimatförändringen", som tillsammans utgör panelens sjätte stora kunskapsutvärdering. Redan nu finns det första utkastet till rapporten tillgängligt för expertgranskning. Granskningen är viktig för att kvalitetssäkra IPCC:s rapporter.

Inom FN:s klimatpanel (IPCC) pågår ett intensivt arbete med att ta fram rapporten ”Den naturvetenskapliga grunden om klimatförändringen". Författarnas första utkast av rapporten ska granskas av experter som inte deltar i skrivandet. Om du vill vara med och granska utkastet kan du registrera dig nu.

Anmälan senast den 15 juni

Expertgranskningen pågår den 29 april – den 23 juni 2019. Använd IPCC:s formulär för att anmäla dig. Anmälan är öppen till och med den 15 juni.

IPCC:s formulär för anmälan till expertgranskning, på IPCC:s webbplats

På IPCC:s webbplats finns också riktlinjer för granskningen.

Riktlinjer för granskning av IPCC:s rapport "Den naturvetenskapliga grunden om klimatförändringen".

Granskningen ska vara objektiv, öppen och transparent och IPCC siktar på att involvera så många oberoende experter som möjligt i IPCC-processen. Detta för att säkerställa en bredd i granskningen gällande expertis och geografisk representation.

Vetenskaplig information central

Det första utkastet av rapporten som har tagits fram av författarna baseras på den vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information som finns tillgänglig. Den vetenskapliga informationen är central, men även litteratur eller rapporter som producerats av exempelvis internationella organisationer kan ingå i utvärderingen. Sådan information ska tillföra en ökad bredd och djup i IPCC:s utvärdering. Författarteamen ska noggrant försäkra sig om kvaliteten på alla citerade källor och information. Mer information om detta finns på IPCC:s webbplats.

Viktig kvalitetssäkring

– Granskningen är en viktig del av IPCC:s process för att ta fram nya kunskapsutvärderingar. Den bidrar till transparens, kvalitetssäkring och objektivitet i arbetet, säger Markku Rummukainen vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Granskning i flera steg

Granskningen av en IPCC-rapport är en flerstegsprocess;

  • Första granskningen görs av experter
  • Andra granskningen av experter och regeringsrepresentanter
  • Tredje granskningen görs av regeringsrepresentanter

Efter varje granskningsrunda tas alla kommentarer omhand av författare tillsammans med så kallade granskningsredaktörer.

– Granskningsredaktörerna säkerställer att alla kommentarer tas i beaktande av författarteamen. Alla kommentarer och författarnas respons sparas i ett öppet arkiv när rapporten färdigställs, berättar Lena Lindström vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.