Väderradar i Kiruna moderniserad

Data från den moderniserade väderradaranläggningen utanför Kiruna används nu i SMHIs tjänster och produkter. Systemet genomgår för närvarande en operationell acceptanstest för att visa att anläggningen fungerar tillförlitligt. SMHI bedömer att information från anläggningen är användbar trots pågående test.

Med väderradar Kiruna är nu samtliga svenska väderradaranläggningar moderniserade.

Högre upplösning

Alla svenska radaranläggningar bidrar nu med data som har högre rumslig upplösning jämfört mot tidigare. Med högre upplösning är det möjligt att se mer detaljer i nederbördsområden och att uppskatta nederbördsmängd mer noggrant.

Radarbild - Bilden är hämtad från systemet Baltrad (2021-02-12 03:30 UTC).
Bilden är hämtad från systemet Baltrad (2021-02-12 03:30 UTC). Förstora Bild

Den moderniserade radaranläggningen i Kiruna har bytt beteckning till KRN. Anläggningen är inte flyttad utan moderniserad på befintlig plats.