Vad beror de höga havsvattenstånden på?

Att flödesläget i sjöar och vattendrag beror på stora regnmängder står klart för de flesta av oss. Men vad beror de nuvarande höga havsvattenstånden på som råder just nu?

Nederbörden har liten påverkan på havsvattenståndet i Östersjön. Generellt så tillförs mycket vatten via floder (och nederbörd i havet) till Östersjön. Om det kommer mer nederbörd ökar såklart avrinningen och tillförseln till Östersjön men det har inte så stor betydelse.

Västliga vindar påverkar havsvattenstånden

Den främsta orsaken till att havsvattenståndet nu är högt i hela Östersjön är denna vinterns väder med dominerande västliga vindar som pressat vatten från Nordsjön in mot Sveriges kust. 

Vattenstånd påverkar in- och utflöden

Det som styr hur mycket vatten som rinner ut från Östersjön, eller om det till och med rinner in i Östersjön, är vattenståndsskillnaden norr och söder om Öresund och Bältsunden. Är det högt i Östersjön och lågt i Kattegatt så strömmar mycket vatten ut, är det högt i Kattegatt och lägre i sydvästra Östersjön så flödar vatten in i Östersjön.

Ihållande västliga vindar har ökat tillförseln från Nordsjön, vilket medfört att vattenståndet Kattegatt varit högt. Samtidigt så pressar samma västliga vindar vattnet i Östersjön bort från sunden österut och vatten rinner då in i Östersjön, eller åtminstone så gör det att vatten inte rinner ut från Östersjön.

Milda och blåsiga vädret orsakar höga lokala vattenstånd

- Det är alltså det milda och blåsiga vädret med västliga vindar som gjort att Östersjön nu har ett högt havsvattenstånd. I och med att hela Östersjöns vattenstånd nu är såpass högt kan man räkna med att vi kommer få flertalet lokala riktigt höga vattenstånd, beroende på vindar och lufttryck. Det är just nu flera klass1-varningar för högt vattenstånd, bland annat för Norra Östersjön, där vattenståndet kulminerade på onsdagmorgonen då havsvattenståndet uppmättes till över 100cm i RH2000 på flera platser, säger Örjan Bäck, oceanograf.

Månen och solen har stor betydelse på tidvattnet, men tidvattnet dämpas kraftigt i Östersjön och påverkar enbart havsvattenståndet med några fåtal centimeter som mest.