Utställning om klimatförändringar nu på naturum Öresund i Malmö

Årets sista stopp för fotoutställningen Erosion är på naturum Öresund i Malmö. Utställningen som blandar fotografiska verk med klimatinformation från SMHI öppnar idag och pågår året ut.

Fotoutställning på fasaden till en byggnad som ligger alldeles intill en strand.
Utställningen Erosion i Malmö pågår till och med nyårsafton. Foto Kristoffer Granath Förstora Bild

Erosion är en fotoutställning om klimatförändringar och om hur den skånska kusten påverkas av höjda havsnivåer. Kristoffer Granaths fotografiska verk i kombination med berättelser och klimatinformation från SMHI visar vilka effekter klimatförändringarna har, nödvändigheten att hantera dem och hur vi idag arbetar för att minska dem.  

Fotografier och fakta

Besökaren bjuds med på en resa genom Skånes kustlandskap. Det blir möten med människor som aktivt jobbar med klimatfrågan och personer som är berörda av den. Porträtt och intervjuer varvas med personliga reflektioner och fakta i en utställning som dokumenterar en av vår tids stora frågor: klimatförändringen. 

– Den klimatförändring som vi nu ser påverkar alla, även i Malmö stad. Stranderosion är ett exempel – en konsekvens av gradvis stigande havsnivåer. Värme och vattenbrist är andra utmaningar som vi står inför. Här gäller det att vara medveten om riskerna och att planera förebyggande. I utställningen blandas Kristoffers fotografier, personliga berättelser och ”hårdare” fakta från SMHI. Tillsammans blir det en bra mix som vi hoppas är lättare för människor att ta till sig. Anpassning till ett varmare klimat är en viktig fråga som angår oss alla, säger Anna Jonsson på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.   

Så kan Malmö påverkas 

Malmö består till mer än hälften av hav och har en 43 kilometer lång kustlinje. Malmös havsområde utgör tillsammans med resten av Öresund ett unikt och känsligt område och alla har ett gemensamt ansvar för det. Malmö stad arbetar för att Malmöbor bättre ska kunna utnyttja det fördelaktiga läget vid havet och kusten. 

Genom Framtidens kuststad kraftsamlar Malmö stad allt det som staden gör för att stärka Malmös roll som en kuststad. Naturum Öresund är en del av satsningen, där målet är att göra havet och kusten tillgängligt och attraktivt för Malmöbor och besökare. 

– Det är viktigt att öka havsmedvetenheten bland allmänheten och hos barn och unga. Vi har bara ett hav och en planet, därför vill vi öka förståelsen och havsmedvetenheten om klimatets påverkan på oss människor, djur och växter på land. Genom utställningen kan vi sprida kunskap om hur klimatförändringarna påverkar kusten här i Malmö och Skåne, säger Michael Palmgren, verksamhetschef på naturum Öresund.  

Social hållbarhet i bilder 

En man sätter upp förstorade fotografier på en vägg utomhus.
Social hållbarhet är ledord i fotografen Kristoffer Granaths verksamhet. Förstora Bild

Kristoffer Granath är fotografen som främst jobbar med dokumentationer av de stora samhällsförändringarna, skildrat utifrån ett socioekonomiskt perspektiv med människan i fokus. Social hållbarhet är ledord i hans verksamhet. 

– Det viktiga är inte vem som gör vad, utan vad vi kan göra tillsammans och hur vi engagerar varandra. Vi människor har nämligen lättare för att anpassa oss och förändra våra liv i samhället när vi ser andra göra samma sak. Med samverkan och samarbeten kan hela Skåne driva omställningen till ett klimatvänligt samhälle och växa vidare. Tillsammans, säger Kristoffer Granath, utställningens fotograf.  

Fri entré och öppet dygnet runt 

Utställningen Erosion öppnar idag och visas utomhus på naturum Öresund till den 31 december. Fri entré dygnet runt.  

Utställningen är ett samarbete mellan naturum Öresund, fotograf Kristoffer Granath, SMHI och Erosionsskadecentrum. 

En äldre kvinna beskådar en fotoutställning utomhus.
Utställningen dokumenterar en av vår tids stora frågor: klimatförändringen. Foto Kristoffer Granath Förstora Bild