Utbildningssatsning inför förnyade vädervarningar

Nu pågår utbildningar inför övergången till ett förnyat system för vädervarningar. Från april 2021 blir varningarna konsekvensbaserade och regionalt anpassade, därmed mer relevanta och användbara för samhället. Samverkan mellan SMHI och andra samhällsaktörer är en röd tråd.

– Utbildningarna är ett sätt att kvalitetssäkra en gemensam kunskapsplattform hos aktörerna för att nå en nationell samverkan med det nya arbetssättet. Vi har tagit fram utbildningsmaterial för olika behov. Dels ”Grundutbildning samhällsaktörer” på smhi.se som riktar sig till alla som är intresserade, men också en längre utbildning för länsstyrelser, MSB, SOS Alarm och SMHI; ”Nationell konceptutbildning för konsekvensbaserade vädervarningar”, säger Camilla Palmér, projektledare på SMHI.

En tjej i svart SMHI t-shirt står framför en presentationsskärm med texten "Introduktion utbildning"
Camilla Palmér under en av distansutbildningarna med medarbetare på länsstyrelser, SOS Alarm, MSB och SMHI. Förstora Bild

Samverkan genomsyrar projektet

Utbildningarna ger en förståelse för vad det nya varningssystemet innebär och samverkanstanken som verktyg genomsyrar hela projektet med införandet. Det ges gott om utrymme för frågor och diskussioner för att förstå de olika aktörernas behov.

– Aktörernas engagemang är kärnan och det har varit fantastiskt högt. De förstår syftet och relevansen i bytet, de problematiserar och ställer frågor – och det är bra. Det är en del av utbildningen. Det har varit bra diskussioner och frågor, säger Camilla.

Uppskattad utbildning

Hittills har cirka 150 deltagare gått den längre kursen för Länsstyrelser, MSB, SOS Alarm och SMHI.

– Utbildningen var grundlig och väl genomarbetad och det finns mycket material vi kan använda oss av i den regionala utbildningen, säger Magnus Eriksson på Länsstyrelsen Västra Götaland som nu fortsätter med utbildningarna på hemmaplan:

– Vi håller på för fullt och planerar våra utbildningar. Vi är en stor region med 49 kommuner så vi kommer att dela upp utbildningen i delregionala utbildningar.

Magnus ser både fördelar och utmaningar med det nya systemet för vädervarningar.

– Jag är positiv till det nya systemet. Det kommer ge oss bättre prognoser med en större trovärdighet och det kommer säkert innebära att befolkningen och de olika aktörerna tar varningarna på mer allvar. Utmaningen blir nog att jobba in det nya arbetssättet, säger Magnus.

Positivt att fokusera på konsekvenserna 

Även Jacob Eriksson, beredskapshandläggare på MSB är nöjd med utbildningen och ser fram emot ett nytt vädervarningssystem:

– Vi ska nu fortsätta vidareutbilda våra tjänstemän i beredskap i det nya arbetssättet och använder då både det stödmaterial som SMHI har tagit fram åt oss, men även internt material. Jag ser bytet av vädervarningssystem som något positivt, då fokus blir mer på konsekvenserna av vädret och inte på vädret i sig. Det finns flera positiva effekter av denna förändring av fokus. En är att vi samhällsaktörer får bättre möjligheter att anpassa våra åtgärder, både aktörsspecifika men även våra aktörsgemensamma åtgärder. Allmänheten får också större möjligheter och incitament att anpassa sitt beteende och vidta rätt åtgärder vid en vädervarning, säger Jacob.

Fler utbildningstillfällen framöver

I november väntar fler utbildningstillfällen för ”Nationell konceptutbildning för konsekvensbaserade vädervarningar”, och i början av 2021 kommer ett antal nationella samverkansövningar att genomföras.