Uppgradering av väderradar Kiruna

Uppdatering 7 januari 2021: På grund av tekniska problem har väderradar Kiruna ännu inte kunnat tas i produktion efter moderniseringen. Vi jobbar hårt för att lösa dessa problem tillsammans med leverantören och hoppas att anläggningen ska fungera bra igen efter årsskiftet. När problemen är lösta kommer vi att göra en bedömning om informationen från anläggningen är tillräckligt bra för en operationalisering.

Uppgradering av väderradar Kiruna påbörjades i slutet av augusti 2020. Under uppgraderingen kommer inte radaranläggningen bidra med information till väderradarbilder. Under intrimningen bidrar anläggningen med information i bilderna, men vissa störningar och brister kan uppstå i aktuellt område.

Området som påverkas illustreras i kartan nedan.

Inom den blå linjen bidrar normalt sett svenska väderradar- anläggningar med information i radarbilder. Hela det skuggade området är påverkat av pågående uppgradering och efterföljande intrimning. Under uppgraderingen när väderradar-anläggningen inte bidrar med information i bilden saknas information helt i område som är rödmarkerat. I orange- markerat område kommer radarinformationen påverkas i alla situationer då nederbörden initieras eller förstärks i nivån under radarns täckning.

För lite eller helt missad nederbörd kommer sannolikt förekomma:

  • I lätt snöfall eller duggregn då dessa processer initieras i moln på låg höjd.
  • Då nederbörd från övre molnlager förstärks på grund av förekomst av låga moln med stort fuktinnehåll. Detta förekommer till exempel vid orografisk hävning av fuktig luft eller allmänt vid förekomst av stratus eller stratocumulusmoln. I dessa situationer initieras nederbörden på högre nivå och kan eventuellt upptäckas på radarn, men med för låg intensitet.

I radarbilder med information från både svenska och nordiska väderradaranläggningar är påverkade områden mindre omfattande.