Tydligare information om varningar från SMHI

Nu har SMHIs information om varningar förbättrats. Både på smhi.se och i SMHIs väderapp innehåller varje varning nu mer tydligt uppställd detaljerad information om vilket område varningen gäller och vilken tid varningen omfattar.

– Istället för löpande text är varningarna utformade som en tabell med tydliga rubriker. Det gör informationen mer överblickbar, berättar Caroline Vahlberg, meteorolog vid SMHI.

Bild visar gamla och nya sättet att presentera SMHIs varningar.
Tidigare var varningsinformationen i löpande text. Nu presenteras varningarna i en lätt överblickbar tabell med möjlighet att ge mer detaljer om läget. Förstora Bild

Tydligare för användare

Ofta innehåller varningar kommentarer, till exempel kan meteorologen när det gäller plötslig ishalka lägga till en förklaring om vad det är som gör att den kan uppstå, beskriva att det kan komma underkylt regn eller regn på kalla vägbanor. Meteorologen kan också ange om det finns risk för kombinationer av besvärligt väder, som att det förutom att vi varnar för hård vind också kan bli täta snöbyar. Den kompletterande informationen om respektive varning blir tydligare i den nya presentationen.

En följd av att varningsinformationen vässas är också att det blir möjligt att för ett och samma varningsdistrikt publicera flera varningar av samma parameter eller klass.

– Till exempel kan vi i Dalarnas län både ha utfärdat en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar och en klass 2-varning för stormbyar. Det kan vara användbart när det inom varningsperioden finns två separata tidsperioder där klass 1 respektive klass 2 uppfylls i ett och samma varningsdistrikt, eller om klass 1 gäller för södra delen av ett varningsdistrikt och klass 2 gäller för norra delen av distriktet, förklarar Caroline Vahlberg.

Viktigt med bra beslutsunderlag

– Vi har en kontinuerlig dialog med olika samhällsaktörer och uppfattar att man tycker att varningsinformationen blir tydligare med det nya sättet att presentera. Vår roll är ju att ge beslutsunderlag till samhället och där är varningarna en jätteviktig del, säger Åsa Granström, projektledare, SMHI.

Varningar på engelska

I samband med att varningsinformationen förbättrats visas den nu också på den engelska versionen av smhi.se. SMHIs varningar finns nu även på den europeiska tjänsten Meteoalarm.

SMHIs varningar på den europeiska tjänsten Meteoalarm