Tjänsten WOW avvecklas maj 2024

SMHIs tjänst Mina observationer – WOW kommer att avvecklas i maj 2024. Anledningen är att användandet inte har gått i linje med tänkt inriktning och kostnaderna för att driva tjänsten är höga.

Sedan 2018 har användare kunnat ansluta sina väderstationer till SMHIs tjänst ”Mina observationer – WOW” på smhi.se. SMHI har fått tillgång till tekniken, som gör det möjligt för privatpersoner att dela med sig av sina väderobservationer, genom ett samarbete med Met Office, det meteorologiska institutet i Storbritannien. Genom att ansluta sin väderstation till tjänsten har det gått att jämföra sina egna observationer med observationer från officiella mätstationer, som till exempel SMHIs mätstation.

Efter att tjänsten har tagits bort från smhi.se kommer användarna fortfarande att vara anslutna till WOW-nätverket och de kan använda Met Office tjänst precis som tidigare på https://wow.metoffice.gov.uk.

– Användandet har inte utvecklats i önskad riktning. Den samhällsnytta som tjänsten ger idag är låg och SMHI:s kostnader för att fortsätta driva tjänsten är höga, säger Erik Björn, produktägare prognoser och varningar på SMHI.

Tjänsten kommer att stängas ner och tas bort från www.smhi.se i maj 2024.