Temperaturen i Europa ökar mer än dubbelt så mycket som globalt

Temperaturen i Europa har ökat mer än dubbelt så mycket som globalt de senaste 30 åren. Europa är därmed den kontinent där temperaturen ökat mest i världen. Det skriver WMO i sin senaste rapport State of the Climate in Europe 2021, som presenteras inför det stora klimatmötet COP27.

I takt med att uppvärmningen fortsätter kommer höga temperaturer, skogsbränder, översvämningar och andra klimateffekter att fortsätta påverka samhälle, ekonomi och ekosystem, skriver WMO i ett pressmeddelande.

Årlig temperaturavvikelse 1900-2021, jämfört med referensperioden 1981-2010, för Europa.
Årlig temperaturavvikelse 1900-2021, jämfört med referensperioden 1981-2010, för Europa. Illustration WMO State of the climate in Europe 2021 Förstora Bild

 

Uppvärmningen i Arktis påverkar Europa

Temperaturökningen i Europa har i genomsnitt varit 0,5 grader Celsius per decennium under perioden 1991 – 2021. Som en följd, skriver WMO, har tjockleken på glaciärer i Alperna sammantaget minskat med 30 meter från 1997 till 2021. Grönlands inlandsis smälter och bidrar till stigande havsnivå. Sommaren 2021 noterades också det första tillfället med regn vid den högsta punkten, Summit-stationen.

– Generellt är uppvärmningen i Arktis större än i andra områden på jorden vilket bidrar till att Europa, som gränsar till och delvis ligger i Arktis,  värms mer än många andra kontinenter, förklarar Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

Han pekar också på att luftföroreningarna i Europa minskat kraftigt sedan omkring 1990.

– Man kan säga att luftföroreningarna, eller aerosolpartiklarna, maskerat en del av den globala uppvärmningen – de har alltså bidragit till att hålla nere den globala uppvärmningen. regional nedkylning. När partiklarna nu minskat  har temperaturökningen blivit ännu kraftigare. Det finns studier som pekar på att om aerosolpartiklarna försvann helt skulle den globala uppvärmningen i medelvärde öka med ungefär 0,3 grader, säger Erik Kjellström.

Extremväder blir vanligare

Det finns ett klart samband mellan klimatförändringen och förekomsten av extremväder.

– Forskningen kan idag tydligt koppla många typer av extremväder till klimatförändringen. Redan idag har sannolikheten för värmeböljor, kraftig nederbörd och torka ökat samtidigt som sannolikheten för kalla extremer minskat. Även intensiteten i många extremväder har ökat, till följd av klimatförändringen. I ett framtida varmare klimat kommer den här typen av förändringar att bli ännu kraftigare, både globalt och i Sverige, konstaterar Erik Kjellström.

WMO säger i sitt pressmeddelande om rapporten State of the Climate in Europe 2021 att under 2021 ledde extremväder och effekter av klimatförändringen till hundratals dödsfall. Totalt mer än en halv miljon människor påverkades och det uppstod stora ekonomiska skador (USD 50 miljarder). De flesta tillfällen med extremt väder bestod av översvämningar och stormar.

Ljusglimtar men fortsatt stora utmaningar

WMO lyfter ändå i sin rapport att det finns ljusglimtar när det gäller ansträngningarna i Europa att minska utsläppen av växthusgaser. Inom EU minskade utsläppen av växthusgaser med 31 procent mellan 1990 och 2020.

WMO noterar också att Europa har ett gränsöverskridande samarbete när det gäller klimatanpassning, särskilt kopplat till de stora floderna som passerar flera länder. I Europa är också system med vädervarningar väl utbyggt, omkring 75 procent av befolkningen i Europa omfattas av varningssystem. Dessutom menar WMO att de handlingsplaner som finns kring hälsa och höga temperaturer har räddat många liv.

Men utmaningarna är väldigt stora.

”Läget i Europa ger en bild av en varmare värld och påminner oss om att även väl förberedda samhällen inte kan undgå effekter av extremväder. I år, liksom 2021, har stora delar av Europa påverkats av värmeböljor, torka och skogsbränder. Under 2021 var det exceptionella översvämningar som ledde till död och förödelse”, säger WMO:s generalsekreterare professor Petteri Taalas i ett pressmeddelande från WMO.