Temakväll om klimatanpassning för politiker i februari

Är du förtroendevald i en kommun, eller i en annan politiskt styrd organisation? Då är du välkommen att delta vid vår temakväll om klimatanpassning. Temakvällen genomförs digitalt, den 2 februari 2023, klockan 17:30-20:00.

Översvämning, höga temperaturer, erosion, höjd vattennivå, torka...
Ett varmare klimat ger på olika sätt en ökad risk för människors hälsa, samhällets funktioner och naturmiljöer. Kommunernas arbete med klimatanpassning är mycket viktigt för att på både kort och lång sikt minska klimateffekternas konsekvenser för kommunens kärnverksamheter.

Vi organiserar varje år grundkurser i klimatanpassning för personer som arbetar med frågan på olika sätt. Kurserna har vi arrangerat under många år, men den senaste tiden har behovet av att nå ut även till politiker lyfts från flera håll, där tjänstepersoner ser stora möjligheter ett ökat samarbete med förtroendevalda i denna viktiga och långsiktiga fråga, berättar Karin Hjerpe, verksamhetsledare för Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
 

Temakväll med fokus på kommunal verksamhet

Som svar på det behov som framförts bjuder Kunskapscentrum för klimatanpassning in till en temakväll om klimatanpassning. Temakvällen genomförs digitalt på kvällstid den 2 februari 2023 för att så många förtroendevalda som möjligt ska kunna delta.

Under temakvällen kommer vi att fokusera på den kommunala verksamheten för att visa exempel på hur kommunens kärnverksamheter kan komma att påverkas av ett förändrat klimat. På detta sätt vill vi öka förståelsen för hur risker kan minimeras genom klimatanpassning, berättar Susanne Skyllerstedt, projektledare och sakkunnig vid Kunskapscentrum för klimatanpassning.