Svenska standarder för anpassning till klimatförändringar – nu kostnadsfria

Arbetar du med klimatanpassning i en kommun, ett företag eller i en annan verksamhet? Passa på att ladda ner de svenska standarderna för anpassning till klimatförändringar – gratis fram till årsskiftet – ett initiativ finansierat av SMHI.

– Standarderna är användbara för alla som arbetar med klimatanpassning. De beskriver en strukturerad metod för hur man kan arbeta med klimatanpassning, snarare än att ange vad du ska göra, säger Karin Hjerpe, verksamhetsledare vid Kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI.

Översvämmat samhälle.
Översvämmat samhälle.

Klimatförändringar orsakar allt mer extremväder runt om i världen och för att skydda oss mot framtida förödelse behöver vi anpassa samhället. Till stöd för det arbetet har två standarder tagits fram som ger riktlinjer vid bedömning av bland annat sårbarhet och risk.

– Många har redan påbörjat sitt klimatanpassningsarbete, men det behöver bli många fler. Kommuner är förstås viktiga aktörer, men även andra. Till exempel kan företagen behöva anpassa sin verksamhet, säger Karin Hjerpe.

Standarderna kan laddas ner kostnadsfritt

SMHI finansierar standarderna för anpassning till klimatförändringar under hela 2022, vilket innebär att kommuner, företag och andra verksamheter kan ladda ner dessa kostnadsfritt fram till årsskiftet.  

– Det är viktigt att spridningen av SS-EN ISO 14090 och SS-EN ISO 14091 blir så stor som möjligt. Dessvärre har klimatet redan förändrats och det går inte att återställa, även om vi skulle få ner utsläppen. Men ju mer vi lyckas minska utsläppen, desto mindre resurser behöver vi lägga på anpassning, säger Karin Hjerpe.