Stort intresse för SMHI vid Klimatforum

Klimatforum den 15 mars 2019 i Stockholm handlade om hur man går från strategi till verklighet genom att sätta fokus på utmaningar och presentera möjligheter som gör skillnad. SMHI fanns på plats och visade upp ett nytt klimatanpassningsspel som är riktat till gymnasieelever och kommunpolitiker. Våra experter beskrev också framtidens regionala klimatförändringar och spred en svensk översättning av den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.

Lena Lindström som är produktägare för klimattjänster på SMHI uppskattar den här typen av professionell mötesplats.
– Vår monter var välbesökt, vilket visar att det finns ett stort intresse för de frågor som SMHI arbetar med, säger Lena.

Lotta Andersson visar klimatanpassningsspel på Klimatforum 2019
Lotta Andersson visar klimatanpassningsspelet som ska vara klart i augusti. Förstora Bild

Det nya klimatanpassningsspelet demonstrerades av Lotta Andersson, som är klimat- anpassningsexpert på SMHI.
– Det här var ett mycket bra tillfälle att få både synpunkter och kontakter inför lanseringen av spelet i augusti 2019, säger Lotta. 

Stort intresse för IPCC:s specialrapport

Intresset för IPCC:s senaste specialrapport om 1,5 graders uppvärmning var stort. Den svenska översättningen av sammanfattningen för beslutsfattare finns fritt tillgänglig på SMHIs webbplats 

Lena Lindström och Gustav Strandberg i SMHIs monter på Klimatforum 2019.
Lena Lindström och Gustav Strandberg i SMHIs monter på Klimatforum 2019.

Tillfälle att sprida kunskap

Gustav Strandberg är klimatforskare på SMHI. I SMHIs monter på Klimatforumvisade och förklarade han hur de regionala klimatförändringarna, till exempel i Sverige, beräknas se ut vid 1,5 respektive 2 graders global temperaturökning. 


– Många frågade om klimatmodeller och scenarier. Det gav mig möjlighet att på ett helt annat sätt än genom mailkonversationer förklara hur våra beräkningar om framtiden fungerar, och på vilket sätt vi kan lita på dem, berättar han.


Regionala klimatscenarier utifrån 1,5 respektive 2 graders global uppvärmning finns fria att använda på