Starkt engagemang hos deltagare på grundkurs i klimatanpassning

I förra veckan bjöd SMHI in till en grundkurs i klimatanpassning på plats på SMHI i Norrköping. Deltog gjorde cirka 40 personer som arbetar med klimatanpassning i Sverige – från kommuner, företag, länsstyrelser och myndigheter. Interna och externa föreläsare hade bjudits in och engagemanget hos både deltagare och föredragshållare var rakt igenom starkt.

Hur påverkar klimatförändringarna oss, hur kan vi anpassa oss till ett förändrat klimat och vilket stöd finns det att få i arbetet med att klimatanpassa sin verksamhet? Det var frågor som SMHI och andra aktörer besvarade när grundkursen anordnades den 9-10 maj.

Under två halvdagar fick deltagarna lära sig om grunderna i klimatanpassning, få olika perspektiv på klimatanpassningsarbetet och höra tips och exempel från andra kommuner och myndigheter. Ett fullspäckat schema med både föreläsningar, nätverkande och praktiska övningar i grupp.

Deltagare i Stora Sjöfallet.
"Klimatet på 60 minuter" med Gustav Strandberg från SMHI.

Olika perspektiv på klimatanpassningsarbetet

Gustav Strandberg, klimatforskare från SMHI berättade om framtidens klimat i Sverige och i världen, och många deltagare hade frågor och funderingar.

Naturbaserade lösningar var ett annat ämne som engagerade och Naturvårdverket var där och berättade hur man kan arbeta med det.

Våga välja naturbaserade lösningar när det är möjligt! Det ger flerfaldiga vinster för både den biologiska mångfalden och för människans välbefinnande, berättade Timo Persson från Naturvårdverket.

Ytterligare ett ämne som togs upp under dagarna var hur länsstyrelser och myndigheter kan stötta andra kommuner och organisationer i arbetet med klimatanpassning. Medskicket från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som var en av de myndigheterna som var med och föreläste, var:

Ta hänsyn till de underlag som finns inom er organisation, ta hjälp av statliga myndigheter och utnyttja de bidrag som finns att söka för att utföra klimatanpassningsåtgärder, berättade Cecilia Alfredsson från MSB.

Utöver det fick deltagarna även lyssna på exempel från hur Götene kommun och Norrköpings kommun har arbetat med klimatanpassning.

Värdefullt nätverkande

Bland deltagarna fanns personer med olika roller kopplat till klimatanpassningsarbetet – klimatanpassningssamordnare, samhällsplanerare, miljösamordnare och planarkitekter med flera. Mellan föreläsningarna fick de chans att nätverka och arbeta tillsammans i grupp, vilket var ett uppskattat inslag.

Så värdefullt att få möjlighet att knyta kontakter för framtiden och dela erfarenheter med andra som arbetar med liknande frågeställningar, summerar en deltagare.

Bodil Ståhl, en av kursledarna från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI, som arrangerade kursen:

Deltagarna gjorde kursen! De kom från olika håll men hade ändå mycket att prata med varandra om. Det var roligt med en så engagerad och intresserad grupp!
Workshop "Framtidsbilder".
Ett uppskattat moment var ”Framtidsbilder” där deltagarna fick skapa egna bilder av hur ett klimatanpassat samhälle kan se ut om 50 år.