Spel ökar förståelsen för klimatanpassning

Hur kan vi rusta oss för ett förändrat klimat? SMHI utvecklar nu spel som ger ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan planera. Klimatanpassningsspelet, som exempelvis lämpar sig inom undervisning eller inom kommuner, visades under Almedalsveckan.

Klimatanpassningsspelet handlar om att anpassa en stad och stadens omgivningar till klimatförändringar. Utifrån olika klimatrisker som exempelvis värmebölja eller skyfall ska spelarna i grupp fatta beslut om åtgärder. Det kan gälla att skydda sjukhuset från översvämning eller att minska risken för torka i jordbruket.

-  Vi vill inspirera till att bygga ett gott samhälle i ett förändrat klimat. Vi vill ge insikt och kunskap för arbetet med klimatanpassning, säger Lotta Andersson, vatten och klimatanpassningsexpert, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

-  Här får man lära sig se komplexa samband och följder av olika beslut. På ett praktiskt sätt rör sig spelarna i många typer av frågeställningar som etik, ekonomi, teknik, samhälls- och naturvetenskap.

Förståelse för komplexa sammanhang

Klimatanpassningsspelet utvecklas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, i samarbete med lärare. Spelet bygger på ”Serious gaming” som är ett verktyg för att träna förståelsen av komplexa sammanhang.

Lansering av spelet planeras till efter sommaren. Spelet blir tillgängligt dels i en webbversion och dels i Minecraft.

Under Almedalsveckan berättade Lotta Andersson om och visade spelet.
Visual Agenda 2030 - från ord till handling mot de globala målen