SMHIs tjänst underlättar arbete vid pendelstationer i Göteborg

Ibland ska byggmoment som är extra känsliga för väder och vind göras. Ett exempel är byte av stora glasrutor på en pendelstation i Göteborg. För att flytta glasrutorna säkert måste man bland annat planera efter temperatur, eftersom sugkoppar inte fäster på glasen vid kyla. Genom SMHIs konsulttjänst får byggföretag tillgång till såväl väderdata som konsultation från meteorolog.

Konsultföretaget COWI har ansvarat för projektledning för Västtrafiks byte av fasadrutor på pendelstationerna utmed Alependeln i Göteborg. Arbetet har varit komplicerat då det utförts på hög höjd när stationerna har trafikerats och resenärer varit på perrongerna. Lyften av rutorna har utförts i huvudsak under nattetid och har varit väderberoende där SMHIs tjänst Byggväder Plus använts för tillgång till väderdata i olika former samt konsultation från meteorolog.

Inom bygg- och anläggningsverksamheten är många moment väderkänsliga. COWI arbete med att byta fasadrutor på stationerna utmed Alependeln är inget undantag. Arbetet har krävt bra tajming gällande både väder och vind samt trafikeringen av tåg och resenärer på perrongerna.

Resenärer Göteborg

– När vi ska utföra ett sådant här jobb med att byta stora glasrutor är vi oerhört beroende av vädret såsom vind och nederbörd, men även temperaturen eftersom sugkopparna inte fäster på glasen vid kyla. Rutorna är cirka sex kvadratmeter stora och väger mycket. För att inte riskera person eller materialskador i samband med lyft, måste vi veta att det inte blåser för mycket. Detta då rutan i princip fungerar som ett segel i samband med lyft. Vi kan inte arbeta om det blåser över fem-sex meter per sekund och många människor är inblandade och rälsen måste säkras från tåg osv, säger Magnus Stenberg, Associate Project Director, COWI.

Planera efter väder

I projektet har SMHI bistått med väderdata och konsultation från meteorolog som funnits tillgänglig när COWI varit beroende av att veta väderläge, vindhastigheter och temperaturförändringar.

– Arbetet för att byta en ruta kräver samarbete med flera aktörer. Bland annat Trafikverket Järnväg, Västtrafik, Kommunens teknikkontor, glasmästare, ställningsbyggare och säkerhetspersonal spår. Att behöva bryta ett startat arbete nattetid på grund av att väderleken förändras under tiden var inte bra eftersom det skulle medföra stora kostnader och förseningar, berättar Magnus Stenberg och fortsätter;

– Vi fick ställa in arbetet två gånger då det blåste för mycket för att kunna genomföra lyftet av rutan. Med den tjänst som vi använde av SMHI kunde vi i slutet av planeringen inför genomförandet av varje rutbyte besluta om arbetet skulle genomföras eller inte. De sista fyra dagarna innan start tittade vi på vindprognoser samt pratade med metrolog från SMHI för att få så korrekt uppfattning som möjligt. Med SMHIs hjälp valde vi att flytta utförandet enstaka dagar eller att invänta avtagande av vind efter några timmar alternativt utföra rutbytet vid ett senare tillfälle.

Väderkritiska moment

SMHI Byggväder hjälper till att planera verksamheten bättre genom att enkelt se när det är mest lämpligt att tillexempel gjuta, måla, utföra kranlyft eller beläggningsarbeten. SMHI Byggväder är både en konsultationstjänst direkt hos SMHIs meteorologer, en webbtjänst och en mobil applikation.

– Projektet med att byta glasrutor längs Alependeln är ett bra exempel på väderberoende verksamhet där SMHIs tjänster kan vara till stor nytta. SMHI Byggväder hjälper till att värdera väderläget vid utförande av kritiska arbetsmoment eller när vädret är på marginalen, säger Daniel Andersson, säljare integrerade väderlösningar, SMHI