SMHIs tjänst Digitala Samråd för skogssektorn uppdateras med tätare prognoser

Nu uppdateras SMHIs abonnemangstjänster för skogsbranschen med tätare prognoser och bättre verktyg för Digitala Samråd. Tjänsterna underlättar för dig som arbetar i skog och mark, särskilt i perioder då det råder brandrisk.

Förändringar i klimatet såsom längre torrperioder bidrar till risk för fler perioder med hög brandrisk i skog och mark. Då finns också ett ökat behov av relevanta och användbara beslutsunderlag, som grund för att planera och genomföra lämpliga åtgärder.

Brandrisk skogsbruk och Digitala Samråd är abonnemangstjänster utvecklade för skogsbolag och entreprenörer för att underlätta arbetet med brandrisk i skogen. Tjänsterna ger möjlighet till mer effektiva interna samrådsprocesser.

Tät prognosuppdatering blir grundutbud i tjänsterna

Abonnemangstjänsterna kan användas i både mobil och desktop. Denna säsong uppdateras tjänsten Digitala Samråd med mer högupplösta prognoser som uppdateras varje timme.

– Tidigare har tillgången till täta prognosuppdateringar krävt extra licenser, men detta blir nu en del av grundtjänsten för alla användare i och med vidareutveckling av modellerna som SMHI gjort på uppdrag av MSB. De nya Brandriskprognoserna finns automatiskt med i tjänsten Digitala Samråd, något som underlättar arbetet i skogen genom att användaren slipper använda sig av flera olika applikationer. Vi hoppas såklart att detta gör att ännu fler ser nyttan med att få tillgång till ännu mer dataunderlag till hjälp för sina beslut och att kunna ta väl avvägda beslut utifrån fakta ger möjlighet till ett säkrare arbete i skogen, säger Christian Rönnebring, produktchef, SMHI.

Enkla funktioner skapar effektivitet

I utvecklingen av tjänsterna har kunduppföljningar gjorts för att se vilka behov som är extra viktiga för användarna. Det är enkla funktioner som är smidiga att använda som lockar flest användare.

– Ett bra digitalt processtöd skapar effektivitet. Man sparar in mycket administrativ tid och ett digitalt stöd som smart filtrerar vilka avvägningar som ska göras utifrån riskläge och arbetsuppgift skapar trygghet och spårbarhet, berättar Christian Rönnebring.

Tjänsterna kommer även uppdateras med bland annat api:er för samråd. Sedan tidigare erbjuder tjänsterna utskick av pdf:er av samråd via e-post och från och med i år kan de som önskar också koppla in sina genomförda samråd digitalt direkt i sitt verksamhetssystem.

Plattformen Timbr

SMHIs abonnemangstjänster för skogsbranschen nås från plattformen Timbr som redan idag ger användare möjlighet till kontinuerlig övervakning av brandrisk-läget. Tjänsten larmar användaren med sms om samråd behöver göras och i vilken trakt som brandrisk är aktuell. Under 2021 kommer användare också kunna sätta upp långtidövervakning av större områden. Den bredare och mer långsiktiga bevakningen ger ännu bättre möjligheter att anpassa verksamheten när det råder brandrisk.