SMHIs öppna data kan bli innovativa lösningar på Hack for Sweden

Snart är det dags för årets upplaga av Hack for Sweden. Här ska 500 deltagare tävla om att skapa samhällsnyttiga digitala lösningar med hjälp av öppna data. SMHIs öppna data om väder, vatten och klimat kan komma väl till pass utifrån de utmaningar som deltagarna fått.

Årets hackaton går av stapeln i Stockholm den 4-6 april. Det finns ett antal givna utmaningar för de tävlande, ett antal viktiga samhällsfrågor. Ett exempel är miljöområdet: Hur kan vi hjälpa medborgare att fatta miljösmarta beslut i vardagen? Hur kan vi säkerställa god tillgång på vatten i framtiden? Hur kan vi förmedla kunskap och insikter kring klimatförändringarna till medborgarna?

Amir Mirbashirir

SMHI har varit med sedan starten av Hack for Sweden 2014. Genom åren har tävlande använt SMHIs öppna data, till exempel meteorologisk prognosdata.

– Från SMHI har vi ju värdefulla data som är kopplade till miljöfrågor, till exempel realtidsdata och historiska data från meteorologiska, oceanografiska och hydrologiska observationer och modeller samt havsmiljödata, data om luftmiljö med mera, säger Amir Mirbashiri, produktansvarig för SMHIs öppna data.

Under hackatonet finns experter från SMHI på plats för att svara på frågor om SMHIs öppna data.

Öppna data för alla

Alla som söker information från SMHIs databaser kan använda sig av Utforskaren öppna data. SMHIs öppna data har vitt skilda användargrupper, från etablerade väder- och miljökonsultbolag till privatpersoner. Kunskapen om datainformationen varierar från hög till låg kännedom.

– SMHIs öppna data är en viktig del inom många sektorer av vårt samhälle, både i den enskilde personens vardag och i samhället i stort. Data kan till exempel ingå i utredningar inför byggprojekt eller i olika typer av mobilapplikationer, förklarar Amir Mirbashiri.