SMHIs metod Shipair visar utsläppsstatistik från sjöfart

SMHI har i ett projekt tillsammans med Energimyndigheten utvecklat en ny metodik för att mäta bränslestatistik från inrikes sjöfart, som kommer att ligga till grund för Sveriges rapportering till internationella klimat- och luftmiljökonventioner. Den nya metoden baserats på SMHIs beräkningssystem Shipair.

Tidigare har utsläpp från sjöfarten mätts genom en metodik som baserats på enkätutskick till alla försäljare av bunkerbränsle till fartyg. I enkäten har frågor kring säljstatistik ställts som inkluderar frågor om totala mängden sålt bränsle och hur mycket som kommer att användas för inrikes och internationellt bruk. Metodiken har varit svår att följa upp eftersom det är svårt att veta om bränslet kommer användas inrikes eller inte. Svarsfrekvensen på enkäten har dessutom försvagats med åren.

Avancerad beräkningsmodell

SMHIs beräkningssystem Shipair ser med hög tidsupplösning hur fartygen rört sig på sjön. Modellen samlar in data ifrån AIS (Automatic Identification System), som fartyg använder för att kontinuerligt sända ut information om identitet och position.

Fredrik Windmark
Fredrik Windmark, luftmiljöexpert, SMHI

– Shipair gör det möjligt för oss att se hur fartygen mellan svenska hamnar rör sig. Vi samlar in information om alla fartyg i Östersjön och Västerhavet och innehåller också information om varje fartyg som bland annat storlek, motorstyrka och fartygstyp. Detta gör att vi kan beräkna hur mycket energi som fartyget behövts för att förflytta sig och därmed även hur mycket bränsle som förbrukats och utsläpp som detta orsakat, berättar Fredrik Windmark, luftmiljöexpert, SMHI.

Genom Shipairs kartläggning över fartygen bränsleförbrukning och utsläpp minskas rapporteringsbördan på försäljarna av bunkerbränsle och ger en mer objektiv och stabil lösning som kan kartlägga både inrikes och internationell sjöfart.

Högre utsläppssiffror

Uträkningar med Shipair visar att sjöfarten mellan svenska hamnar släpper ut mer än inrikesflyget. SMHIs modell Shipair visar att utsläppen nästintill fördubblas för år 2016, från 342 000 ton till 662 000 ton koldioxid, att jämföra med inrikesflygets utsläpp på 554 000 ton koldioxid.

– Tittar man på alla fartyg i Östersjön så är det ungefär 20 000 fartyg som släpper ut 16 miljoner ton koldioxid årligen. Av dessa är det passagerar- och bilfärjor som står för dom största utsläppen per fartyg. Bara 300 av dessa fartyg släpper ut en fjärdedel av alla koldioxitutsläpp, över 4 miljoner ton. Det kan jämföras med utsläppen från personbilar i Sverige som ligger på ungefär 10 miljoner ton koldioxid. Det ger lite perspektiv på hur viktigt det är att kartlägga och få fram tillförlitliga siffror på sjöfartens koldioxidutsläpp, avslutar Fredrik Windmark.