SMHIs Lotta Fyrberg vald till Co-Chair i IODE

Lotta Fyrberg, senior expert inom oceanografi vid SMHI, är vald som Co-Chair i IODE, ett program under IOC, FNs kommission för havsfrågor.

"Utnämningen är naturligtvis en stor ära som kommer i en spännande tid. Uppdraget känns inspirerande och viktigt, särskilt med tanke på FNs årtionde för havsforskning som lyfter havens betydelse för hela världen. Utnämningen är också ett internationellt erkännande för SMHI och Sverige som tillförlitliga aktörer med state-of-the-art insatser inom oceanografisk data management", säger Lotta Fyrberg.

International Oceanographic data and Information (IODE) är ett program under IOC, UNESCO:s oceanografiska kommission. IOC:s uppdrag är att främja forskning och utveckling i havsfrågor och därmed också att utveckla och underlätta utbyte av oceanografisk data och information internationellt. IODE tar bland annat fram riktlinjer och utbildningsmaterial för att underlätta för medlemsstaterna att kvalitetssäkra marina data och göra dessa data tillgängliga.

Att Lotta är vald till Co-Chair i IODE är av stor betydelse för SMHI och Sverige, då det både stärker oceanografins roll inom SMHI och visar på SMHIs expertis och kompetens inom området. Det stärker även argumenten vid framtida upphandlingar av marina projekt och Havs- och vattenmyndighetens uppdrag gällande datavärdskapet för oceanografi och marinbiologi, säger Markus Lindh, chef för oceanografigruppen inom SMHIs avdelning för samhällsplanering.
  

Ökat fokus på havsforskning

FN har utsett perioden 2021-2030 som årtiondet för havsforskning till stöd för hållbar utveckling. Den så kallade Havsdekaden innebär ett stärkt fokus på havet, och på att få samtliga medlemsstater inom IODE att bidra till utvecklingen genom bland annat uppdaterad information om havsdata.

Internationellt sett stärker det SMHI och Sverige som global aktör och erkänner SMHI som en solid och långsiktig samarbetspart inom den internationella marina sfären. Det stärker också Sveriges och SMHIs bidrag till Havsdekaden och innebär ett ökat samarbete med IOC. Lotta kommer även att ingå i styrgruppen för alla större IODE-projekt, vilket är
en stor framgång för Sverige och SMHI, säger Markus Lindh.
 

Lång erfarenhet

Porträtt på en kortklippt leende kvinna.
Lotta Fyrberg.

1989 inledde Lotta sin karriär på SMHI, i början mestadels till sjöss som expeditionsledare på forskningsfartyget R/V Argos. Några år senare började hon arbeta med bland annat EU-projekt inriktade mot data management och blev därefter enhetschef för SMHIs oceanografiska verksamhet i Göteborg. Sedan 2012 har hon varit verksam inom SMHI i flera roller; som Projektledare, Data Manager och Senior expert. Sedan några år är Lotta även svensk representant i IODE.

Jag hoppas kunna bidra med min långa erfarenhet av data management som grundar sig i SMHIs engagemang ibland annat Östersjöns och Nordatlantens väletablerade regionala allianser. Jag bidrar även med mina erfarenheter från mina nätverk i Europa som ligger i framkant när det gäller datahantering.
 

Förordnande i max fyra år

Ett förordnade gäller som längst i fyra år. Som Co-Chair kommer Lotta leda och driva IODE i nära samarbete med IODE-sekretariatet. I rollen ingår även att företräda IODE i interna och externa program/projekt som bedöms vara strategiskt viktiga för uppdraget.

Den största utmaningen i uppdraget är att engagera alla medlemsstater att aktivt bidra till en uthållig utveckling och framtid för IODE-nätverket, och särskilt till Havsdekaden, i samarbete med övriga större marina aktörer, avslutar Lotta.