SMHIs huvudkontor blir fossilfritt genom sol- och geoenergi

I ett samarbete mellan fastighetsägaren Kungsleden och SMHI omvandlas nu vårt kontor i Norrköping till en fossilfri fastighet med solenergi och geoenergi. Arbetet pågår nu och väntas stå klart till hösten.

Håkan Wirtén GD
Håkan Wirtén, GD

– SMHI är en expertmyndighet som arbetar för att öka hela samhällets hållbarhet, och vi har stort fokus även på vårt eget miljöarbete. Den här satsningen på en fossilfri fastighet går i samma linje. På ett klimatvänligt sätt säkrar den både kyla och värme för våra datorhallar och kontor, säger Håkan Wirtén, generaldirektör på SMHI.

Den 18 000 kvadratmeter stora fastigheten "Taktpinnen 1" kommer att förses med värme och komfortkyla via 40 energibrunnar – 300 meter djupa borrhål – samt sju värmepumpar. Energin som förser värmepumparna kommer till största del från en stor solcellsanläggning på 350 kilowatt (kW), som är placerad på taken.

Kompletterande el som behöver köpas in består av grön vindkraftsel, vilket innebär att fastigheten förses med helt fossilfri energi.

Miljövänligt, säkert och ekonomiskt

Projektet är ett samarbete mellan fastighetsägaren Kungsleden och SMHI, som är hyresgäst. Satsningen genomförs av Kungsleden, som också kommer att sköta driften, medan SMHI är med och finansierar långsiktigt via hyran.

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden
Biljana Pehrsson, VD på Kungsleden

– Det är ett spännande projekt på många sätt som både är bra för miljön och som minskar våra energikostnader säger Biljana Pehrsson, som är VD på Kungsleden. För oss känns det roligt att få göra detta tillsammans med SMHI som nu får hållbara och attraktiva lokaler för många år framåt.

Projektet uppkom då SMHI hade behov av mer kyla för kontor och datorhallar, där bland annat superdatorklustret Cirrus står. I stället för att komplettera med en konventionell kylmaskin, togs denna fossilfria lösning fram.

Elin Fridahl, Verksamhetssamordnare
Elin Fridahl, miljö- och kvalitetsledning

– Den här förändringen blir ytterligare ett viktigt bidrag till att minska koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet. Det känns väldigt positivt! säger Elin Fridahl som ansvarar för SMHIs kvalitets- och miljöledning.