SMHIs första egna expedition med forskningsfartyget Svea

Nu har det nya forskningsfartyget Svea kastat loss från Åhus hamn. Det är första gången som SMHI genomför en alldeles egen expedition med detta fartyg. Uppdraget är att ta reda på hur havet mår. 

Fem personer i arbetskläder och hjälmar ombord på en båt. Hav och öar i bakgrunden.
SMHI-medarbetare ombord: Lena Viktorsson, Sari Sipilä, Örjan Bäck, Madeleine Nilsson och Raul Salas. Förstora Bild

Varje månad gör SMHIs oceanografer en veckolång utsjöexpedition på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Sedan 2011 har dessa skett med tillfälliga lösningar vad gäller vilket fartyg som har använts. I somras blev dock äntligen fartyget Svea färdigt. Svea tillhör Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), bemannas av Sjöfartsverket – och de huvudsakliga användarna är SLU och SMHI. 

– Den största skillnaden med ett eget fartyg är alla de nya mätplattformar som vi får möjlighet att använda, plus att fartyget i sig är byggt för att så lite som möjligt påverka mätningarna som görs från fartyget, berättar Jörgen Öberg, oceanograf, SMHI. 

– Dessutom ska det bli skönt att få rå oss själva efter alla år med inhyrda fartyg; att ha koll på instrumenten, att allt finns på plats och hänger där det ska, säger Kristin Andreasson, oceanograf, SMHI.

Insamling och analys av prover

SMHIs utsjöexpeditioner är en del av den svenska miljöövervakningen och även ett av Sveriges åtaganden inom havsmiljökonventionerna Helcom och Ospar. Mätningarna används också för Sveriges rapportering av tillståndet i havet enligt EU:s havsmiljödirektiv och vattendirektiv.

Miljöövervakning innebär att ta fram och samla in miljödata om tillståndet i, och effekter på, den yttre miljön samt förekomst och effekter av ämnen som kan påverka människors hälsa – samt hantera, analysera och rapportera sådana miljödata.

– Genom långa tidsserier kan vi se långsiktiga förändringar i miljön i haven runt Sverige. Våra data är fria för alla att ladda ner, och de används flitigt av forskare och myndigheter som en del i förståelsen av vår miljö, säger Jörgen Öberg.

Den data som samlas in visar halten av näringsämnen i vattnet (fosfat, nitrat, nitrit, ammonium, silikat, totalkväve och totalfosfor) och syrehalten i vattnet. Dessutom salthalt, temperatur, pH, alkalinitet, humus, växt- och djurplankton, klorofyll, turbiditet (grumlighet) och siktdjup. Allt detta provtas på olika djup; från ytan till bottnen. 

Expeditioner varje månad, året om

– Utöver de veckolånga expeditionerna i Egentliga Östersjön varje månad, gör vi även vinterkarteringar för varje havsområde en gång per vinter. Den nu aktuella resan är en sådan och går förutom till Västerhavet och Östersjön även till Bottniska viken. Kommande resor under vintern kommer Svea enbart att besöka Östersjön och Västerhavet, berättar Lena Viktorsson, oceanograf, SMHI.

Vinterkarteringen av Bottenhavet och Bottenviken tar en vecka utöver den ordinarie provtagningen i Egentliga Östersjön och görs för att få koll på reserverna av näringsämnen i hela Östersjöns vattenmassa. Att den görs på vintern är för att då är livsprocesserna i havet på ett minimum, och näringsreserverna i vattenmassan därför på sin största nivå.

Intensivt arbete till sjöss

Schemat är minst sagt fullspäckat. Expeditionen rullar dygnet runt och det är hårt arbete från avgång fram till ankomst två veckor senare. Det enda hamnstoppet blir tre timmar i Gävle den 10 december då SMHI-personalen byts ut.

– Vi plockar fram och ställer i ordning inför provtagningen, sänker ned mätinstrumentet och tar prover på olika djup både på vägen ner till botten och på vägen upp till ytan. Vi håvar plankton, tar siktdjup och slangprov. Sedan ställer vi i ordning, tar hand om alla prover, tappar upp i flaskor, filtrerar, analyserar, diskar, och sedan börjar vi förbereda för nästa station. Skriver loggar, kanske hinner vi äta och ofta sover vi på udda tider för att orka med nattpasset, berättar Jörgen Öberg.

Alla ombord har enkelhytter med egen dusch och toalett. För de som inte har möjlighet att äta på de fasta mattiderna finns mat framme dygnet runt. 

Minutiös planering för bästa funktionalitet ombord

Hur känns det då inför premiärturen?

– Det känns bra! Egentligen ska det inte vara något nytt; vi ska upprätthålla kontinuiteten i provtagningen som vi haft med oss från tidigare expeditioner, säger Johan Håkansson, oceanograf, SMHI.

– Generellt har fartyget visat sig redo för verksamheten på ett relativt tidigt stadium med undantag för vissa utmaningar. Dessa utmaningar hoppas vi kunna hantera under de första expeditionerna genom att förfina handhavandet och sedan utvärdera om tekniska justeringar måste göras, säger Daniel Bergman Sjöstrand, marin mättekniker, SMHI.

Daniel är en av flera SMHI-medarbetare som har varit med i planeringen för oceanografernas användande av R/V Svea. Det har handlat om utformningen av olika utrymmen, specifikationer av kranar och vinschar, vilka instrument som ska vara med och hur allting ska placeras för att arbetet ombord ska flyta på ett bra och säkert sätt. Det är mycket som ska fungera och nu ska allt äntligen prövas ute till havs!