SMHI varnar för mycket höga flöden i Värmland

Efter några dagar med rikligt regn är det nu mycket höga flöden i Värmlands län. I många små och medelstora vattendrag är flödena på en klass 2-nivå. 

Oktober fick en blöt start i Värmland. Under hösten vissnar växterna och avdunstningen minskar samtidigt som fuktigheten ökar i marken. Detta gör att höstregnen snabbt fyller på magasinen i mark och grundvatten och ger en hög vattenföring. 

Flödena är höga för att vara höstflöden och i nivå med en kraftig vårflod. I de östra delarna av länet är flödena högre och kan i enstaka fall tillfälligt ha varit uppe i klass 3 . Den 4 oktober var det näst högsta flödestillfället på SMHIs mätstation Grea i Magnlidsälven, då uppmättes ett flöde på 59 kubikmeter per sekund (preliminära siffror).  
 

Flödesdiagram för Grea, Magnlidsälven i Värmland 211004
Årets vattenflöde syns med röd linje i grafen. Flödet den 4 oktober 2021 var det andra högsta flödestillfället vid Grea sedan vårfloden 1987. Det året var det även högt flöde i slutet av oktober, men inte riktigt lika högt som i år. Förstora Bild

Vad menas med en varning klass 2?

Klass 2-varning utfärdas när flödena är mycket höga, på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tjugofemte år och vart femtionde år. Detta kan ge problem med översvämningar på utsatta ställen.

Läget kan förändras

– Under tisdag kväll och natten till onsdag väntas mer regn i området, och om det kommer mer än vad prognosen säger finns det risk för att situationen förvärras, säger Bent Göransson Vakthavande hydrolog på SMHI. 

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar vid behov. 
Följ