SMHI utbildar om klimatanpassning i Kenya

Att ta till sig av information och verktyg för att sedan föra sina kunskaper vidare – det är idén bakom programmet Training of trainers med fokus på klimatanpassning som SMHI genomför i Migori, i sydvästra Kenya.

- Allt gick enligt plan under uppstarten. Vi ägnade veckan åt intressanta föreläsningar, övningar, workshops och studiebesök. Deltagarna var mycket engagerade, berättar Ghasem Alavi, projektledare som höll i utbildningen tillsammans med Karin Lundgren Kownacki och Susanne Skyllerstedt, samtliga från SMHI.

Utbildningsinsatsen bestod av föreläsningar och diskussioner om den senaste klimatforskningen, vilka effekter som klimatförändringarna har på vattenresurser, hälsa, jordbruk, skog, energi samt jämställdhet och klimatanpassning. Programmet inkluderade även många praktiska övningar, bland annat i de webbaserade klimattjänsterna www.climateinformation.org och IPCC Atlas.

www.climateinformation.org

IPCC Atlas

Folksamling i Kenya
Information om klimatanpassning vid projektuppstarten i Migori, Kenya.

Som ringar på vattnet

Nu ska de 20 deltagarna föra sina kunskaper vidare till andra. Detta kommer ske i olika steg där det första blir att genomföra fältseminarier om klimatförändringar och klimatanpassning. Genom dessa seminarier når insatserna totalt 600 verksamma i olika klimatkommittéer i Migori-regionen.

- Vi från SMHI har tillsammans med lokala handledare tagit fram ett ramverk för riskbedömning och prioritering av åtgärder som ska användas av deltagarna under deras fältseminarier, berättar Susanne Skyllerstedt, föreläsare och handledare.

Kontinuerlig handledning

Involvering av lokala experter och handledare gör programmet hållbart och effektivt. Det är ett väl fungerade arbetssätt som även ingått som en viktig del i SMHIs International Training Programme (ITP), som finansierats av Sida.

- Deltagarna får stöd av ett handledarteam bestående av SMHI och lokala experter. Tillsammans driver vi på utvecklingen till slutet av programmet, hösten 2023, med målet att programmet leder till spridning av information och på sikt en implementering av konkreta klimatanpassningsåtgärder, berättar Karin Lundgren Kownacki, föreläsare och handledare.

- Vi har fått många uppskattande kommentarer om programmet, bland annat i form av önskemål från andra regioner runt Migori att vi upprepar samma utbildning för dem. Även Sida är mycket positiva till vårt koncept och följer noga utvecklingen, avslutar Ghasem Alavi.