SMHI tar över Försvarsmaktens väderradaranläggningar

Idag tar SMHI över ägande och drift av Sveriges samtliga tolv väderradaranläggningar. 
– Tidigare ägde Försvaret sju anläggningar och SMHI fem, men vi kom tillsammans fram till att vi både spar pengar och får mer nytta för Sverige om SMHI äger alla tolv, säger Håkan Wirtén, generaldirektör på SMHI. 

Radarstationerna ger viktiga indata till väderprognoserna, eftersom de i realtid mäter av regn, snö och hagel över hela landet. Sverige började bygga ett radarnät i mitten på 1980-talet, och detta gjordes i ett tätt samarbete mellan Försvarsmakten och SMHI. Försvaret lät bygga sju anläggningar och SMHI fem.

Samverkan ger ökad samhällsnytta

Samarbetet kring anläggningarna och väderradardata har pågått alltsedan dess mellan de båda myndigheterna, och 2017 konstaterade man tillsammans att det vore bättre både effektivitets- och kostnadsmässigt om SMHI tog över hela radarnätet.

– Att SMHI tar över ägande, drift och underhåll för väderradarstationerna är en bra och effektiv förändring, sa Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm igår, när projektavslutet firades med gemensamt möte i Norrköping.

SMHI och försvarsmaktens generaldirektörer skakar hand utanför SMHI i Norrköping, foto.
Nu tar SMHI över Försvarsmaktens väderradaranläggningar. "Ett bra exempel på myndighetssamverkan", tycker de båda generaldirektörerna Håkan Wirtén och Mikael Granholm (till höger).

Samtliga anläggningar har uppgraderats

Radaranläggning med sin karaktäristiska vita radarkula, foto.
Radaranläggningen i Örnsköldsvik är en av de tolv anläggningarna som moderniserats och uppgraderats med ny teknik.

I samband med övertagandet har de tolv anläggningarna från Kiruna i norr till Karlskrona i söder genomgått omfattande modernisering. Den nya tekniken ger ökad kvalitet i radarinformationen som gynnar både de meteorologiska och hydrologiska prognoserna, exempelvis gör den nya tekniken det möjligt att skilja på regn, snö och hagel.

– SMHI har tagit över anläggningarna allt eftersom de blivit uppgraderade och garantiperioden avslutats. Den sista anläggningen övertogs i maj, och det känns fantastiskt roligt att vi nu går i hamn med detta stora projekt, tycker Marcus Flarup, projektägare på SMHI.

Även andra myndigheter ingår i samarbetet som Försvarsmaktens upphandlingsmyndighet FMV och Fortifikationsverket, vars roll är att hantera alla avtal som rör exempelvis markanvändning för anläggningarna, väghållning och elförsörjning.

Generaldirektörer, projektledare och experter från SMHI och experter, foto.
Att det femåriga projektet kring övertagandet nu är klart firades med ett möte mellan de både myndigheternas generaldirektörer samt involverade projektledare och experter.