SMHI stärker klimatarbetet i södra Afrika

Hur kan klimatet förändras och vad kan man göra för att minska klimatriskerna? Dryga tjugotalet representanter från länder i södra Afrika har nu avslutat utbildningen ”Klimatförändring och klimatanpassning" som SMHI drivit på uppdrag av Sida. Stort fokus var att deltagarnas klimatarbete ska kunna fortsätta även efter utbildningen.

Utbildningen som totalt pågått i ett år har handlat om allt från den senaste klimatforskningen och vilka effekter som klimatförändringen har på vatten, skog, jordbruk, hälsa och hur samhället klimatanpassar sig, till jämställdhet, bekämpning av korruption och hur ett rättssamhälle fungerar.

Föreläsningar har varvats med workshops, studiebesök och löpande projektarbeten. Förra hösten var deltagarna samlade under kursstarten i Moçambique, samt på SMHI under tre veckor. Avslutningen som hölls nyligen genomfördes på distans, på grund av Corona-pandemin.

Deltagarna representerade statliga myndigheter, ideella organisationer, universitet och privata sektorn - i Botswana, Moçambique, Zambia, och Zimbabwe.

Personer i grupp framför en damm
Utbildningen för länder i södra Afrika startade för ett år sedan i Moçambique. Bland annat studerades då dammbygget i Pequenos Libombos, ett projekt där klimatförändringen kan få en avgörande inverkan.

Stärka det fortsatta klimatarbetet

I syfte att stärka det fortsatta klimatarbetet även efter utbildningen har kursen haft en tydlig lokal förankring, exempelvis för att nätverk och kontaktytor ska kunna leva vidare. Handledare från de olika länderna har stöttat deltagarna som arbetat med egna klimatprojekt.

– För SMHI innebar detta ett avslut, men också en överlämning av arbetet till lokal nivå. Nu kan deltagarnas organisationer ta över och driva det vidare, säger Tharcisse Ndayizigiye, projektledare SMHI.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med alla kursdeltagare och handledare och vi har hittat många nya lösningar som kan fungera i de olika länderna.

Djupare förståelse för att hitta lösningar

Kursdeltagarnas omdömen om kursen var bland annat att man fick ökad kunskap om klimatfrågorna och en djupare förståelse om olika sätt att ta hand om problem och hur arbetet kan drivas vidare.

Porträttbild

– Jag har lärt mig hur utsläppsminskning och anpassning kan minska riskerna. En viktig del under utbildningen var hur våra organisationer kan hitta bättre möjligheter för att tackla effekterna av variationer och förändring av klimatet, säger Musonda Ng´onga, Zambia Institute Environmental Management.

– Vi fick tillfälle att dela erfarenheter och se möjligheter mellan geografiska regioner med liknande förutsättningar.  Banden som skapades mellan deltagarna och handledarna kommer att bestå länge.

HonestlyThabani Ndlovul, Southern Alliance For Indigenous Resources, Zimbabwe, betonar den ökade insikten av komplexitet i klimatfrågorna:

porträttbild

– Många gånger ser man problemen som frågor enbart för lantbruket eller kring vattenresurser. En djupare insikt gör att vi förstår mer hur klimatet påverkar och därmed kan vi också hitta bättre lösningar och metoder både för utsläppsminskning och för klimatanpassning.

– Mitt projekt var en ögonöppnare som gav ljus åt komplexiteten i hur klimatförändringen påverkar min kommun, och speciellt vad det betyder för jämställdheten.

Projekt för lokala lösningar

De olika projekten som drivits inom ramen för utbildningen har varierat inom många områden. Några exempel är klimatsmart jordbruk, uthållig vattenhushållning , kvinnors ökande deltagande i hållbart skogsbruk, sårbarhetsanalys av klimatförändringarnas effekter på fiskenäringen, parlamentarikernas roll och ansvar för klimatfrågor, hur traditionell och modern kunskap om väder och klimat kan kombineras.

De regionala handledarna var en del av utbildningen och gav deltagarna stöd i deras projektarbeten. Kgomotsego Motlopi, handledare, Botswana Institute for Technology Research and Innovation, har varit med i flera kursomgångar.

porträtt

– Generellt sett bidrar utbildningen till att bli mer medveten om klimatförändringen – vad den är, vad den inte är, när den kommer, vilka effekter den får och det faktum att det finns mycket att göra för att minska riskerna i människors liv.

– Det är viktigt att sätta resurser på program och projekt som syftar till att skapa en förändring. Ett transformativt tänkande, både inom organisationer och hos enskilda personer, är fundamentalt och nyckeln till fortsatt utveckling.

Den nu avslutade kursomgången var en av flera utbildningar inom ramen för Sida:s uppdrag till SMHI. Ytterligare utbildningar planeras hållas nästa år för fler afrikanska länder.