SMHI Seminarieserie Klimat: Rättvisa i klimatanpassningsarbetet

Den 10 maj kl 14.00 träffar vi Karin Lundgren Kownacki, analytiker klimatanpassning i sekretariatet till det Nationella expertrådet för klimatanpassning vid SMHI, Frida Lager, forskare Stockholm Environment Institute och Maria van Berlekom, utredare på Sida.  

Bild på föredragarna Karin Lundgren Kownacki, Frida Lager, Maria van Berlekom.

Under klimatomställningen av samhället kommer samhällsekonomins struktur och innehåll att förändras drastiskt. Under senare år har rättviseaspekter inom klimatanpassningsarbetet lyfts internationellt och i Sverige. Både Nationella expertrådet för klimatanpassnings första rapport, som lanserades 9 februari 2022 och IPCCs rapport Effekter, anpassning och sårbarhet, som lanserades den 28 februari 2022, lyfter att det finns ett stort behov att ta hänsyn till rättviseaspekter i klimatanpassningsarbetet.

  • Betydelsen för Sveriges klimatanpassningsarbete och behov av insatser
  • Vad betyder rättvisetänk för det svenska klimatanpassningsarbetet? Vad har forskningen kommit fram till? Vad händer på EU-nivå?
  • Maria van Berlekom, utredare Sida: Hur kan IPCCs rapport bidra till Sveriges arbete med att stödja utvecklingsländer?

I slutet av seminariet har du möjlighet att ställa frågor till Karin, Frida och Maria via Menti.

När: Tisdagen den 10 maj kl 14-15
Var: my.rec.vc/live/AkIdyKPoXW9efX8O