SMHI Seminarieserie Klimat: Klimateffekter i Sverige och multifunktionella lösningar

Den 13 maj kl 10.00 träffar vi Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI, Timo Persson, klimatanpassningssamordnare vid Naturvårdsverket, och Lovisa Lagerblad, handläggare inom klimatanpassningsfrågor på Naturvårdsverket.

Bild på seminariets föredragare Erik Kjellström, SMHI, Timo Persson, Naturvårdsverket, och Lovisa Lagerblad, Naturvårdsverket

Erik Kjellström är professor i klimatologi vid SMHI och medlem i det nationella expertrådet för klimatanpassning. Timo Persson är klimatanpassningssamordnare vid Naturvårdsverket och har projektlett arbetet med att ta fram Sveriges första nationella vägledning om naturbaserade lösningar. Lovisa Lagerblad jobbar som handläggare inom klimatanpassningsfrågor på Naturvårdsverket.

Parallellt med klimatkrisen står samhället inför en annan skenande kris, nämligen förlusten av biologisk mångfald och ekosystem. Samtidigt har en välmående natur en stor förmåga att skydda oss mot negativa konsekvenser av ett förändrat klimat. Genom att arbeta med naturen som ett verktyg i klimatanpassningsarbetet kan vi hantera såväl klimatförändringens effekter, förlusten av biologisk mångfald och en rad andra samhällsutmaningar på samma gång. Under denna föreläsning får du lära dig mer om naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet.   

  • Hur klimat och biologisk mångfald hänger samman – spaningar från IPCCs senaste klimatrapporter
  • Vad är naturbaserade lösningar och varför är det så viktigt?
  • Exempel och stöd – hur kan du komma igång med arbetet?

När: Fredagen den 13 maj kl 10-11
Var: my.rec.vc/live/AkIdyKPoXW9efX8O