SMHI på världens största mässa för digitala applikationer

När den stora Hannover-mässan genomförs 1– 5 april finns SMHI på plats. SMHI är en del av Business Swedens koncept Sweden Co-Lab. För SMHI blir Hannover-mässan ett tillfälle att berätta om innovativa lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle, men ännu mer hur SMHI, tillsammans med andra bolag, arbetar med innovation och produktutveckling.

– Hannover-mässan är en väldigt intressant arena. Det är världens största mässa och konferens för digitala applikationer och industriell teknik med 5000 företag och 200 000 besökare. Vi ser fram emot att knyta nya spännande kontakter, bygga nätverk med andra svenska och internationella aktörer och visa hur vi kan hjälpa företag i deras hållbarhetsarbete, säger Erik Ernerudh, Produktchef New Ventures på SMHI, och fortsätter:

– Vi har goda erfarenheter av att jobba med så kallad Co-Creation, en affärsstrategi med gemensam och kundnära utveckling som skapar engagemang och aktivt deltagande, tillsammans med både större och mindre bolag. Samarbeten är en nyckel för att en bra idé ska kunna utvecklas till en stor innovation.

Under mässan presenterar SMHI industrilösningar tillsammans med cirka 100 andra svenska aktörer.

Hannover-mässan - exempel från svenska montern

– För vår del är det specifikt SMHI Timbr Bärighetsindex, vår digitala tjänst för markens bärighet och vårt djupa samarbete med Stora Enso som vi pratar om, avslutar Erik Ernerudh.