SMHI på nytt uppdrag i Etiopien

Samarbete mellan Etiopiens hydrologiska och meteorologiska myndigheter stod i fokus vid WACCA-projektets senaste besök i Addis Abeba. Målsättningen för projektet är bland annat att möjliggöra hydrologiska varningar.

SMHIs hydrologer i det pågående projektet WACCA-Etiopien besökte i november olika delar av Etiopien för att arbeta med informationstjänster inom hydrologi. Denna gång reste tre medarbetare vid SMHI till Addis Abeba för att - med SMHI som förebild - främja samarbetet mellan Etiopiens hydrologiska och metereologiska myndigheter.

– Lösningen som vi har i Sverige, där hydrologer och meteorologer arbetar i symbios under samma tak, och där data och resultat delas, är ganska ovanligt i andra länder, säger Anna Jonsson, delprojektledare.

– Mycket av arbetet under den här resan ägnades åt att designa en överenskommelse myndigheterna emellan, och att förankra förslaget hos bägge parter. Höjdpunkten blev sedan den avslutande workshopen som vi arrangerade med syfte att utarbeta ett tekniskt dokument som specificerade exakt vilka data som ska delas och hur ofta.

Integration av myndigheter nödvändigt

Thierry Barusta och deltagare i workshop (Etiopien)
Thierry Barusta och deltagare i workshopen Foto Anna Jonsson Förstora Bild

Flera viktiga meteorologiska och hydrologiska funktioner kräver ett konstant utbyte av data. En av dessa funktioner är varningssystem för höga flöden i floder och vattendrag. Utan meteorologiska prognosdata blir varningssystemet ofullständigt. Integrationen mellan de meteorologiska och hydrologiska myndigheternas databehandling har därför blivit en grundsten för WACCA-Etiopien. 

– För att kunna utveckla delningen av data på ett stabilt sätt har vi satt ihop en plan och ett flödesschema som vi vill att bägge institutionerna ska följa, berättar Thierry Barusta, Tema IT-ansvarig för projektet.

– Utöver denna överenskommelse krävs även utveckling av teknik. Bland annat behöver de frekventa internetavbrotten som idag ger stora problem att åtgärdas.

Samarbete grunden till utveckling

När idén om samarbetet med datadelningen uppkom återstod fortfarande ett gediget arbete.

– Vi fick lägga grunden till en kulturförändring hos myndigheterna, säger Esa Falkenroth, IT-arkitekt, och fortsätter:

– Förankringen av överenskommelsen – som bygger på samarbete och tillit – fick ske under en veckas tid, innan det var dags för den tekniska workshopen. Vi är nöjda över att det slutade, eller egentligen börjar, på det här sättet. Nu gäller det att hålla ångan uppe och se till att samarbetet verkligen kommer till stånd, avslutar Esa.

Workshop i Addis Abeba inom WACCA-Etiopien
Workshopen i Addis Abeba Foto Anna Jonsson Förstora Bild