SMHI om globala samarbetsprojekt på World Water Week

Det är viktigt med långsiktiga visioner, mycket tid, sociala medier och utbildning av nästa generation av experter, när man driver internationella samarbetsprojekt. Det är i alla fall de faktorer som deltagare på World Water Week (Världsvattenveckan) lyft fram när SMHIs hydrologiska experter haft workshop med dem. SMHIs forskare och experter finns just nu plats under Världsvattenveckan för att både dela med sig av sina erfarenheter och få input till fortsatt arbete.

World Water Week 2019 - bild från mässhall Tele 2 arena
Nästan 4 000 delegater från 127 länder deltar i World Water Week 2019 i Stockholm. Förstora Bild

Just nu pågår World Water Week i Stockholm, där Phil Graham, senior expert inom SMHIs affärsverksamhet, är med i den vetenskapliga kommittén. I år deltar även SMHIs forskningsavdelning för att positionera SMHI inom internationell hydrologi. Fokus för SMHIs medverkan är att dela med sig av erfarenheter från internationella samarbetsprojekt och att demonstrera den nyligen lanserade webbtjänsten Hypeweb.

– Det är fantastiskt att se hur bra arbetet på SMHI stöder de globala utmaningarna i vattensektorn, säger Lorna Little, projektledare och vetenskapskommunikatör för hydrologisk forskning på SMHI.

Stor erfarenhet av globala projekt

SMHI har sedan många år arbetat med hydrologiska projekt i utvecklingsländer tillsammans med sina systerorganisationer, bland annat i Afrika. Under Världsvattenveckan delar SMHIs experter med sig av erfarenheter från arbetet.

På konferensens första dag öppnade Berit Arheimer, chef för SMHIs hydrologiska forskning, SMHIs arrangemang på Världsvattenveckan genom att beskriva hur SMHI arbetar med att ta fram hydrologiska prognoser och klimattjänster. Jafet Andersson, vetenskaplig ledare vid SMHIs hydrologiska forskningsenhet, beskrev samarbetet mellan SMHI och västafrikanska länders varningstjänster.

Visioner, uthållighet och utbildning

Därefter ledde Lorna Little en interaktiv diskussion kring utmaningar och möjligheter med internationell samverkan, samt hur informations- och kommunikationsteknologi (ICT) kan bidra till hållbar utveckling. Konferenspubliken engagerades med hjälp av mentometrar, och SMHIs samarbetspartner från Niger, Sydafrika och Indien blev intervjuade på scenen.

Lorna Little leder workshop med hjälp av mentimeter
Lorna Little får publiken att svara på frågor via Mentimeter för att bättre förstå brister i arbetet med kapacitetsutveckling. Förstora Bild

Målet med den interaktiva diskussionen var dels att öka kunskapen om ICT för kapacitetsutveckling och dels att visa upp hur framgångsrikt SMHI har arbetat i flera projekt.

- Diskussionen visade tydligt hur viktigt det är med långsiktiga visioner, mycket tid, sociala medier och utbildning av nästa generation av experter för att bättre utnyttja klimattjänster och vattenprognoser runt om i världen, säger Berit Arheimer.

Under söndagen ledde Phil Graham samtidigt ett heldags- seminarium om ”Equity in Climate Change Adaptation” (rättvis klimatanpassning). Seminariet fokuserade på att identifiera vad som är avgörande faktorer som begränsar eller förbättrar anpassning och minskar sårbarheten.

Viktig dialog fortsätter

Under resten av veckan kommer flera experter från hydrologisk forskning vid SMHI att delta i Världsvattenveckan. De kommer att finnas i SMHIs monter och visa SMHIs globala webbtjänst Hypeweb där användare kan hitta hydrologiska beräkningar för historiska, nutida och framtida tidsperioder för hela världen. SMHI delar även med sig av öppen källkod och dokumentation via webbtjänsten. När de demonstrerar sidan kommer SMHIs experter att få tillfälle att diskutera global hydrologi, vattenkvalitet, klimatpåverkan och prognoser med konferensbesökarna. Feedback från evenemanget kommer att användas för att ytterligare förbättra de produkter och tjänster som tillhandahålls av SMHI globalt.

Jafet Andersson i SMHIs monter på World Water Week 2019
Jafet Andersson förklarar produktionskedjan i hydrologiska prognoser för en besökare i SMHI-montern vid World Water Week. Förstora Bild