SMHI nya medlemmar i nätverk för marinbiologisk forskning

Sedan årsskiftet är SMHI medlemmar i ett europeiskt nätverk för marinbiologisk forskningsinfrastruktur. Medlemskapet ska bland annat bidra till ett ökat kunskapsutbyte för att stötta och underlätta för både svenska och utländska forskare.

European Marine Biological Resource Centre (EMBRC) är ett europeiskt infrastrukturnätverk som erbjuder tillgång till marina stationer, organismer och habitat, experimentella faciliteter och teknologiplattformar för marinbiologisk forskning.

Rikstäckande nätverk

Sveriges nätverk, där SMHI ingår, är en stark samling av samarbetspartners representerat av 14 lärosäten som täcker hela Sveriges kuststräcka, från Umeå Universitet på östkusten till Tjärnö marinbiologiska laboratorium på västkusten.

– Målet med medlemskapet är till exempel att knyta ihop svenska marina stationer så att de fungerar som ett nätverk, stödja forskning som inkluderar hela svenska kusten och flera stationer, samt harmonisering och utbyte av teknologi och teknisk kunskap, säger Markus Lindh, marinbiolog och gruppchef, vid SMHI.

Gynnar både nationell och internationell forskning

Medlemskapet ger dessutom svenska forskare tillgång till EMBRC-resurser i Europa samtidigt som det attraherar fler europeiska forskare och forskningssamarbeten. Det kommer också att innebära bättre möjligheter för att delta i stora vetenskapliga satsningar inom marin grundforskning, livsvetenskap, blå ekonomi och marin hållbarhet.

– Medlemskapet i EMBRC ger framför allt forskare i Sverige möjlighet att stärka vårt nationella samarbete och satsningar för att öka synligheten och användandet av marinbiologisk infrastruktur och data. Europeiska forskare får också lättare möjlighet att besöka Sverige och nyttja den infrastruktur som EMBRC Sverige erbjuder. Detta ger ett kunskapsutbyte som stöttar både forskare nationellt och internationellt, säger Markus Lindh.

SMHI-fokus på datahantering

SMHI går in i EMBRC-medlemskapet som Nationellt Oceanografiskt Datacenter och kommer framför allt ha fokus på datahantering och stötta det nationella EMBRC-nätverket med sin kunskap om data- och metadatastandarder och göra data tillgängligt genom att ta hand om den data som produceras inom nätverket.

Coscinodiscus
Att ta reda på hur växtplankton lever och mår i våra vatten och samla in data för hur de till exempel påverkas av klimatförändringar är ett av forskningsområdena på SMHI som bidrar till Sveriges marinbiologiska infrastruktur. På bilden ser vi en kiselalg som kallas för Coscinodiscus. Sådana kiselalger finns bland annat på västkusten och är känsliga för klimatförändringar, både för ökande temperaturer och försurning av våra hav. Foto Ann-Turi Skjevik Förstora Bild