SMHI mest attraktiva arbetsgivaren bland Naturvetarnas medlemmar i Östergötland

Fackförbundet Naturvetarna presenterar idag resultatet av sin stora undersökning Naturvetarbarometern. Undersökningen visar att SMHI är den mest attraktiva arbetsgivaren bland medlemmarna i Östergötland. 

Enligt ett pressmeddelande från Naturvetarna är flexibla arbetsuppgifter och möjlighet till kompetensutveckling ett par av de viktigaste faktorerna som gör att SMHI rankas högst.

I enkätsvaren framgår också att medlemmarna i Naturvetarna önskar en arbetsgivare som är ekonomiskt stabil och som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. Även detta svarar SMHI bäst upp mot bland arbetsgivare i Östergötland, enligt enkätundersökningen.

Porträttbild Bodil Aarhus Andrae
Det är väldigt roligt att se att naturvetare rankar SMHI så högt som arbetsgivare i region Östergötland! Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är också viktigt för vår kompetensförsörjning att både studenter och de som är etablerade på arbetsmarknaden tycker att vi är intressanta, säger Bodil Aarhus Andrae, ställföreträdande generaldirektör vid SMHI.

Tio-i-topp mest attraktiva arbetsgivare i Östergötland enligt Naturvetarnas enkät 2023:

1. SMHI

2. Länsstyrelsen

3. Regionen

4. AstraZeneca

5. Kommunen

6. Linköpings universitet

7. WWF

8. Naturvårdsverket

9. RISE

10. Holmen Skog

Om undersökningen

Naturvetarbarometern är en enkätundersökning som genomfördes under maj – juni 2023. Enkäten skickades ut till Naturvetarnas medlemmar samt till alla studenter som studerar naturvetenskapliga program på ett svenskt universitet. Totalt svarade 5 971 personer på enkäten, varav 334 personer i region Östergötland.